Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Đề nghị kết nối mạng không dây

Email In PDF.
Mẫu số 04: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG KHÔNG DÂY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu Đề nghị kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 03: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu Đề nghị hủy bỏ kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 02: ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu Đề nghị kết nối mới, thay đổi kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 01: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MỚI, THAY ĐỔI KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bản tóm lược thông tin về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Email In PDF.
Mẫu số 08: BẢN TÓM LƯỢC THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm

Email In PDF.
Mẫu số 07: THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN NƯỚC XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Mẫu danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu

Email In PDF.
Mẫu số 06: DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy

Email In PDF.
Mẫu số 05: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY HOẶC GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng

Email In PDF.
Mẫu số 04: KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ

Email In PDF.
Mẫu số 03c: BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với thực phẩm chức năng

Email In PDF.
Mẫu số 03b: BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, THỰC PHẨM TĂNG CƯỜNG VI CHẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Trang 10