22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Nghiên Cứu Chính Sách Đầu Tư & Pháp Lý ______________________________________________________________________________

Người đại diện pháp lý của công ty

Email In PDF.

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần ở Việt Nam, người đại diện pháp lý của chúng thường là chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc (giám đốc), hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Việc chọn lựa như thế cho công ty có lợi hay hại gì?

Nghị định 90/2011/NĐ-CP: Hành lang pháp lý quan trọng cho doanh nghiệp huy động vốn

Email In PDF.

Để tiếp tục thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, tạo một hành lang pháp lý tốt cho doanh nghiệp trong huy động vốn, ngày 14/10/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Bài viết phân tích, bình luận những quy định mới quan trọng tại Nghị định này.

Từ ngữ và luật pháp

Email In PDF.

minh họa: Khều.

Bài viết này bàn về một số thuật ngữ trong pháp luật kinh doanh dựa vào ý kiến của một số chuyên gia, luật sư tại các hội thảo liên quan do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện.

Hiểu thế nào về "Thường trú", "tạm trú", "cư trú"?

Email In PDF.

Ngày nay, việc người nước ngoài giữ chức vụ quản lý trong các công ty cả “thuần Việt” lẫn có vốn đầu tư tại Việt Nam đã trở nên phổ biến. Ngoài ra, người nước ngoài cũng có thể nắm giữ chức danh người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo rà soát hoàn thiện pháp luật kinh doanh

Email In PDF.
BÁO CÁO TỔNG HỢP RÀ SOÁT VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP

Báo cáo rà soát Luật Doanh nghiệp 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Doanh nghiệp 2005

Báo cáo rà soát Luật Đầu tư 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Đầu tư 2005

Báo cáo rà soát Luật Thương mại 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Thương mại 2005

Báo cáo rà soát Luật Thuế giá trị gia tăng 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Thuế giá trị gia tăng 2005

Báo cáo rà soát Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Báo cáo rà soát Luật Quản lý thuế 2006

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Quản lý thuế 2006

Trang 1