Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đề nghị kết nối mạng không dây ______________________________________________________________________________

Mẫu Đề nghị kết nối mạng không dây

Email In PDF.
Mẫu số 04: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG KHÔNG DÂY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu số 04

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

………, ngày    tháng      năm         

 

ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG KHÔNG DÂY

Kính gửi: ...........................................

A. Thông tin chung

Họ và tên:

Chứng minh thư/Hộ chiếu số:                        Ngày cấp: ___/___/____        Nơi cấp:_______

Đơn vị công tác:

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ email:

- Số điện thoại:

B. Phần đề nghị

Tôi đề nghị được kết nối và sử dụng dịch vụ mạng không dây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các thông tin chi tiết như sau:

1. Mục đích sử dụng:

2. Thời gian kết nối:

- Từ: ___h___ ngày ___/___/_____

- Đến: ___h___ ngày ___/___/_____

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kết nối mạng an toàn và sử dụng đúng mục đích.

 

 

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy