22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Luật Khai Phong Tin tức Công ty ______________________________________________________________________________

10 điểm đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2014

Email In PDF.

10 điểm đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2014
Luật Doanh nghiệp mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 với nhiều thay đổi đáng kể, có tác động tích cực đến giới doanh nghiệp nói riêng cũng như người dân nói chung. Dưới đây là một số điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014:

Xác định tỷ lệ vốn nhà nước để áp dụng Luật Đấu thầu

Email In PDF.
Xác định tỷ lệ vốn nhà nước để áp dụng Luật Đấu thầu
Dự án đầu tư phát triển không thuộc điểm a và điểm b khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo ông Nguyễn Văn Ân (TPHCM) tham khảo Điểm c, Khoản 1, Điều 1Luật Đấu thầu quy định: "Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án”.

Ông Ân hỏi, Công ty ông là công ty 100% vốn Nhà nước nhưng khi thực hiện dự án đầu tư thuộc các trường hợp sau đây thì có bắt buộc áp dụng Luật Đấu thầu để tổ chức đấu thầu hay không?

- Trường hợp công ty ông nắm giữ từ 30% trở lên vốn điều lệ của một doanh nghiệp khác, hoặc nắm giữ dưới 30% vốn điều lệ nhưng dự án có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng và doanh nghiệp này sử dụng 100% vốn tự có của mình để thực hiện dự án.

- Trường hợp công ty ông nắm giữ dưới 30% vốn điều lệ của một doanh nghiệp khác (công ty cổ phần), đồng thời có một công ty 100% vốn Nhà nước khác cũng nắm giữ dưới 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp này; tổng vốn đầu tư của công ty ông và công ty Nhà nước kia tại công ty cổ phần là trên 30% vốn điều lệ và doanh nghiệp này sử dụng 100% vốn tự có của mình để thực hiện dự án.

- Trường hợp công ty ông hợp tác với một đối tác khác (không phải doanh nghiệp Nhà nước) để thực hiện dự án theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký giữa 2 bên (không thành lập pháp nhân), trong đó, công ty ông góp trên 30% tổng mức đầu tư của dự án.

- Đối với dự án của một doanh nghiệp mà công ty ông có góp vốn đầu tư, và doanh nghiệp này có sử dụng vốn vay của ngân hàng mà ngân hàng này có vốn Nhà nước thì dự án đó có được xem là sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước không (bao gồm tỷ lệ của tổng công ty, và tỷ lệ ngân hàng tài trợ)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này; vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Đối với câu hỏi của ông Ân, trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp Nhà nước thì dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu.

Trường hợp doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp Nhà nước thì việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không phải căn cứ theo tỷ lệ % vốn Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án theo quy định nêu trên.

Theo đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư.

 Theo Chinhphu.vn


“Việt Nam cần có một chiến lược thu hút FDI thế hệ mới”

Email In PDF.
"Việt Nam cần có một chiến lược thu hút FDI thế hệ mới"
Việt Nam cần có một chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, trong đó tập trung vào ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tiêu hao ít năng lượng...

Nhiều điều kiện kinh doanh vô lý trong ngành tài chính được bãi bỏ

Email In PDF.
Nhiều điều kiện kinh doanh vô lý trong ngành tài chính được bãi bỏ
Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán không cần phải kiểm toán tối thiểu từ 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm trở lên mới được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp, công ty chứng khoán không nhất thiết phải có vốn tự doanh tối thiểu 100 tỉ đồng mới được hoạt đông… Đó là một vài điều kiện kinh doanh trong số 51,5% số điều kiện kinh doanh được Bộ Tài chính cắt bỏ.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Email In PDF.

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Đáp ứng nhu cầu phát triển công ty và yêu cầu về nhân sự, Công ty Luật Khai Phong cần tuyển 02 vị trí như sau:

I.              LUẬT SƯ TƯ VẤN

 Mô tả công việc:

- Công việc: Điều hành chuyên môn các hoạt động Tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý các lĩnh vực pháp luật: Đầu tư, phát triển các Dự án đầu tư, Doanh nghiệp, M&A, Xây dựng, Bất động sản…và các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, kinh doanh; hiểu biết pháp luật về thuế, tài chính.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Lương khởi điểm: Thoả thuận

Yêu cầu:

- Nam, tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc trên đại học chuyên ngành Luật;
- Có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc trên 07 năm kinh nghiệm tư vấn Luật tại các hãng luật chuyên sâu về đầu tư và kinh doanh;

- Có năng lực, kỹ năng hành nghề tư vấn tốt;

- Tiếng Anh: có khả năng giao tiếp;

Quyền lợi: Được làm việc trong môi trường thân thiện, yêu cầu chuyên môn chuyên sâu, có cơ hội thăng tiến. Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Hồ sơ:

- Đơn xin việc viết tay dán ảnh 04x06;

- Sơ yếu lý lịch và Bản mô tả kinh nghiệm làm việc (CV);

- CMND;

- Bằng tốt nghiệp Đại học; Chứng chỉ hành nghề, Thẻ Luật sư,;

- Bản sao các bằng cấp liên quan;

II.           CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN LUẬT

Mô tả công việc:
Tư vấn Pháp luật đầu tư và Hỗ trợ pháp lý phát triển các Dự án đầu tư;

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, tổ chức, quản trị pháp lý và hoạt động của Doanh nghiệp (Thành lập doanh nghiệp, tái cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, giải thể…);

Mở rộng mạng lưới khách hàng, chăm sóc khách hàng, tham gia gặp gỡ khách hàng, đối tác.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính
Lương khởi điểm: Thoả thuận
Yêu cầu:
- Nam, Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật;
- Có kiến thức cơ bản về Luật Đầu tư, Kinh doanh.
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư;
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm;
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt;
- Thành thạo Word, Excel và các phần mềm thông dụng khác
Quyền lợi được hưởng: Được làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin việc viết tay dán ảnh 04x06;
- Bản lý lịch tự thuật (Trình bày chi tiết kinh nghiệm làm việc)
- Bằng tốt nghiệp Đại học;
- Bản sao các bằng cấp liên quan;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

----------------------------------------------------------------------

Lưu ý: - Có thể nộp hồ sơ bản copy và Công ty không hoàn lại hồ sơ, ứng viên được tuyển dụng hoàn chỉnh hồ sơ gốc theo yêu cầu của Công ty.

-         Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2016

Thông tin liên hệ:

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty Luật TNHH Khai Phong,  Phòng 2006, Tòa HH2 Bắc Hà, Tố Hữu (Ngã tư Lê Văn Lương-Khuất Duy Tiến) Hà  Nội; hoặc qua email, (gửi kèm File hồ sơ) địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

- Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: (04) 6280 9900/0906 299 383, gặp Ms.Ngân
- Website: www.khaiphong.vn/www.luatkhaiphong.vn.

 

 

 

 

 

 

Sarebbe pericoloso e inutile cercare di procurarsi uno squilibrio ormonale per migliorare la propria comprare kamagra erezione; oltretutto, il ruolo del testosterone non è essenziale nell’erezione e non viagra prezzo Roma può nulla verso blocchi psicologici o fisiologici. Un'iper-attenzione alle prestazioni e timore viagra rosa farmacia Parma di non riuscire a soddisfare le aspettative degli altri sono tipiche della fobia sociale, in cui la domitalia cialis online con paypal preoccupazione per la performance ed il giudizio riflettono un'eccessiva attività del tono simpatico.

site fiable pour achat kamagra

Luật sư Điều hành Công ty Luật Khai Phong được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU lần thứ 3.

Email In PDF.
Luật sư Điều hành Công ty Luật Khai Phong được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU lần thứ 3. 

Theo lời mời của VCCI, sáng 9/3, Luật sư Điều hành Công ty Luật Khai Phong được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU lần thứ 3. Với tư cách là một Doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Đầu tư Hạ Tầng, Năng lượng… là các lĩnh vực trọng tâm trong Chương trình nghị sự của Hội nghị. Luật sư Điều hành Công ty đã có các cuộc trao đổi, thảo luận với lãnh đạo các doanh nghiệp các vấn đề xung quanh những nhóm ngành chính như dịch vụ và dịch vụ pháp lý về Tài chính – Ngân hàng, Đầu tư Hạ Tầng, Năng lượng, Công nghệ thông tin-viễn thông … cũng như thảo luận về các kiến nghị liên quan đến môi trường pháp lý về đầu tư và kinh doanh.

Các Luật sư Công ty và Lãnh đạo Văn phòng Hải Dương dâng hương tại Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

Email In PDF.
Các Luật sư Công ty và Lãnh đạo Văn phòng Hải Dương dâng hương tại Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

Ngày dịp gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương đầu xuân Quý Tỵ 2013. Ngày 7/3/2013 tại thị xã Chí Linh – Hải Dương, các Luật sư Công ty và Lãnh đạo Văn phòng Hải Dương tham dự dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Trãi Danh Danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng dân tộc Việt Nam tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Công ty Luật Khai Phong triển khai Đề án hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

Email In PDF.
Công ty Luật Khai Phong triển khai Đề án hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

Công ty Luật Khai Phong (Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư Hải Dương) là một Công ty Luật của tỉnh, đặt trụ sở chính tại Hải Dương, trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Với lợi thế đó và thế mạnh của các Luật sư trẻ, có năng lực và tâm huyết với nghề, trong những năm qua, Công ty đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đối tác pháp lý của hàng trăm Doanh nghiệp, tích lũy và nâng cao năng lực tư vấn pháp lý chuyên sâu, tính chuyên nghiệp của dịch vụ pháp lý. Với những dự án tư vấn có quy mô lớn và đóng góp tri thức pháp lý cho các chương trình, đề án của Chính phủ, các Bộ, ngành, v.v…

Công ty Luật Khai Phong nhận Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Email In PDF.
Công ty Luật Khai Phong nhận Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Sáng ngày 30/01/2012, tại trụ sở Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương, Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương tổ chức buổi họp đầu năm 2012. Tham dự buổi họp có đại diện liên đoàn Luật sư Việt Nam, các luật sư của Đoàn và đại diện các Sở, Ban ngành tỉnh Hải Dương.

Doanh nghiệp tiêu biểu: Một công ty Luật của tỉnh vươn tầm quốc gia

Email In PDF.
Doanh nghiệp tiêu biểu: Một công ty Luật của tỉnh vươn tầm quốc gia

Chúng tôi muốn nói đến Công ty Luật Khai Phong (thuộc Đoàn Luật sư – Sở Tư Pháp Hải Dương) là tổ chức hành nghề Luật sư đầu tiên và duy nhất của tỉnh đến nay hoạt động theo mô hình “Công ty Luật”. Một Công ty Luật được giới Luật sư, tư vấn luật và cộng đồng Doanh nghiệp biết đến là một hãng Luật chuyên sâu về tư vấn Pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý cho Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Chúc mừng năm mới

Email In PDF.


Kính gửi Qúy Khách hàng, Cơ quan Nhà nước, Đối tác và các Cộng sự,

Nhân dịp năm mới “Nhâm Thìn 2012”, Công ty Luật Khai Phong trân trọng chúc mừng sự phát triển ổn định và những thành công quan trọng của Quý Khách hàng, Đối tác, Cơ quan Nhà nước trong năm 2011 với môi trường đầu tư và kinh doanh nhiều biến động, khó khăn và thách thức.

Trang 1