KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đề nghị kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước ______________________________________________________________________________

Mẫu Đề nghị kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 03: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu số 03

Tên đơn vị:

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

………, ngày    tháng      năm         

 

ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - NHNN

A. Thông tin chung

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                           Fax:

Đầu mối liên hệ (Tên cán bộ, địa chỉ email, số điện thoại):

B. Phần đề nghị

Chúng tôi đề nghị được kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các thông tin chi tiết như sau:

1. Phương thức kết nối: [LAN/Internet]

2. Mục đích kết nối: (ghi rõ mục đích của việc kết nối mạng với NHNN)

3. Điểm kết nối: (ghi rõ và đầy đủ hệ thống CNTT/hệ thống nghiệp vụ đích tại NHNN cần kết nối tới)

4. Thời gian kết nối:

- Từ: ___h___ ngày ___/___/_____

- Đến: ___h___ ngày ___/___/_____

5. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

- Danh sách địa chỉ IP máy chủ, các cổng (port) cần mở.

- Các yêu cầu kỹ thuật khác (nếu có).

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy đnh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kết nối an toàn và sử dụng kết nối mạng đúng mục đích.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy