Skip to Content

Khai Phong xây dựng nền tảng Văn hóa với khát vọng Hãng Luật tiên phong và niềm tự hào về trí tuệ Pháp lý và bản lĩnh Luật sư. Trong tổ chức và hoạt động, chúng tôi đặt nguyên tắc thượng tôn Pháp luật và kỷ luật tổ chức lên hàng đầu. Mục tiêu của Khai Phong là cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý toàn diện với mức chi phí hợp lý. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi chú trọng đặc biệt về tư cách đạo đức, sự chính trực, năng lực chuyên môn và kỹ năng hành nghề của từng Luật sư; thiết lập và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn và bảo mật.

 

“Chúng tôi nỗ lực không ngừng cho mục tiêu

xây dựng Công ty Luật TNHH Khai Phong trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư - Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

Công ty Luật TNHH Khai Phong