KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đề nghị kết nối mới, thay đổi kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước ______________________________________________________________________________

Mẫu Đề nghị kết nối mới, thay đổi kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 01: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MỚI, THAY ĐỔI KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu số 01

Tên đơn vị:

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

………, ngày    tháng      năm         

 

ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MỚI, THAY ĐỔI KẾT NỐI MẠNG
VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Kính gửi: (1) ......................................................................................

A. Thông tin chung

Mã đơn vị(2):                      Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                           Fax:

Đầu mối liên hệ (Tên cán bộ, địa chỉ email, số điện thoại):

B. Phần đề nghị

Chúng tôi đã nghiên cứu và đồng ý các quy định về kết nối mạng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định tại Thông tư ____/2012/TT-NHNN, Chúng tôi đề nghị được [kết nối mới | thay đổi kết nối mạng] với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các thông tin chi tiết như sau:

1. Địa chỉ điểm kết nối (TCTD):

2. Loại hình: [Hội sở chính/Chi nhánh]

3. Kết nối chính thức:

a. Phương thức kết nối: [Metronet\Leased-line\MegaWan\ Khác]

b. Băng thông kết nối:_________(Kbps/Mbps)

c. Nhà cung cấp dịch vụ: [VNPT\FTP Telecom\ Viettel\Khác]

4. Kết nối dự phòng:

a. Phương thức kết nối: [Metronet\Leased-line\MegaWan\ Khác]

b. Băng thông kết nối:_________(Kbps/Mbps)

c. Nhà cung cấp dịch vụ: [VNPT\FTP Telecom\ Viettel\Khác]

5. Thời điểm kết nối (dự kiến):

6. Mục đích sử dụng:[Thanh toán\ Báo cáo\ Khác]

Chú thích:

- (1): Theo điều 16, Thông tư 11/2012/TT-NHNN

- (2): Theo Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 của Thống đốc NHNN.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy