Skip to Content

Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông

 

(i). Tư vấn về Pháp lý các Dự án đầu tư khai thác Khoáng sản, các Dự án phát triển năng lượng, đầu tư hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin;

(ii). Tư vấn Pháp lý các điều kiện, môi trường Pháp lý của hoạt động Đầu tư và Dự án Đầu tư các lĩnh vực Khoáng sản, Dự án năng lượng, Viễn thông…

(iii). Tư vấn các vấn đề Pháp lý về thủ tục đầu tư, phát triển Dự án, chấp thuận Dự án, chứng nhận đầu tư, góp vốn, liên doanh phát triển Dự án…;

(iv). Tư vấn Pháp lý, đại diện Pháp lý các giao dịch kinh doanh Dự án, hợp tác đầu tư, chuyển giao, chuyển nhượng Dự án…

(i). Đại diện Pháp lý thực hiện các hoạt động Đăng ký Đầu tư, hỗ trợ thẩm tra Dự án; Tham vấn, tiếp xúc, vận động Pháp lý, thương lượng và đàm phán với các đối tác Đầu tư, cơ quan của Chính phủ, địa phương, giám sát, hỗ trợ Pháp lý thường xuyên cho các Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản, phát triển năng lượng, đầu tư hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin;