KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm ______________________________________________________________________________

Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm

Email In PDF.
Mẫu số 07: THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN NƯỚC XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Mẫu số 07

THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN NƯỚC XUẤT KHẨU

1. Hệ thống tổ chức và bộ máy quản lý:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Cán bộ thực thi nhiệm vụ (số lượng, trình độ, các khóa đào tạo về kỹ thuật…):

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát và chứng nhận ATTP:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Hệ thống kiểm tra, giám sát các chất tồn dư, vi sinh vật gây bệnh, … đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

5. Chương trình kiểm tra, giám sát ATTP:

 

 

……….., ngày ….. tháng …… năm…….
CƠ QUAN THẨM QUYỀN VỀ ATTP CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy