22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Thông tư 59/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013 hướng dẫn thủ tục kiểm tra hải quan đối với hàng hóa tạm nhập

Email In PDF.
Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hoá của DN có vốn đầu tư nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 7/12/2012

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Quyết định 694/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2013 ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

Email In PDF.
Quyết định số 694/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 03 năm 2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

Thông tư 02/2013/TT-BCA ngày 5/1/2013 ban hành mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh

Email In PDF.
Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh

Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18/2/2013 quy định hoạt động tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Email In PDF.
Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Thông tư 02/2013/TT-BCT quy định hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2013

Email In PDF.
Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013

Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản

Email In PDF.
Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 hướng dẫn điều kiện nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thông tư 186/2012/TT-BTC ngày 2/11/2012 quy định mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh

Email In PDF.
Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh

Trang 1