22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý ______________________________________________________________________________

Pháp luật Đầu tư và phát triển Dự án

Email In PDF.

(i) Hoạch định, báo cáo, cung cấp các giải pháp toàn diện về chính sách, môi trường Pháp lý của hoạt động Đầu tư và Dự án Đầu tư; Phân tích, thẩm định Pháp lý các quyết định Đầu tư, Dự án Đầu tư, đối tác và các quan hệ hợp tác Đầu tư - Kinh doanh;

Pháp luật Doanh nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại

Email In PDF.

(i) Tư vấn chi tiết về pháp luật Doanh nghiệp và địa vị Pháp lý của Doanh nghiệp. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ của Doanh nghiệp trong hoạt động Kinh doanh và Pháp luật chuyên ngành liên quan;

Pháp luật Quyền sử dụng đất/Hạ tầng/Xây dựng & Bất động sản

Email In PDF.

(i) Tư vấn Pháp lý về các chính sách và các quy định của Pháp luật Việt nam trong lĩnh vực đầu tư, phát triển Dự án và kinh doanh bất động sản; Đánh giá khả năng, triển vọng thành công, đạt được các phê chuẩn đối với những dự án bất động sản cụ thể của nhà đầu tư; đề xuất những giải pháp hay những điều chỉnh để đạt được những phê chuẩn đó và đưa ra những cảnh báo về những trở ngại, rủi ro pháp lý trong thực tiễn đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản;

Pháp luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn thông

Email In PDF.

(i) Tư vấn về Pháp lý các Dự án đầu tư khai thác Khoáng sản, các Dự án phát triển năng lượng, đầu tư hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin;

Pháp luật Tài chính & Thuế

Email In PDF.

(i) Nghiên cứu, tư vấn, phân tích tổng hợp và chi tiết Pháp luật thuế, các chính sách thuế, ảnh hưởng và giải pháp trong các giao dịch Đầu tư, Kinh doanh phát sinh và nội bộ Doanh nghiệp;

Pháp luật Ngân hàng & Tín dụng

Email In PDF.

(i) Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập, quản lý, quản trị điều hành, kiểm soát nội bộ/rủi ro, tái cơ cấu, sáp nhập và tuân thủ pháp luật đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng (Công ty/định chế tài chính).

Pháp luật Chứng khoán & Thị trường vốn

Email In PDF.

(i) Nghiên cứu và tư vấn chi tiết về các vấn đề Pháp lý liên quan đến Chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Pháp luật về Hợp đồng

Email In PDF.

(i) Tư vấn các vấn đề pháp lý về hợp đồng; đánh giá, tư vấn và lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng; nghiên cứu, tư vấn các cơ sở Pháp lý, thẩm đnh toàn bộ Hồ sơ pháp lý, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận Hợp đồng trong các lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh, Thương mại;

Pháp luật Thương mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu

Email In PDF.

(i) Tư vấn Pháp lý chính sách Thương mại, Hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất nhập khẩu, vấn đề hạn chế, kinh doanh có điều kiện.

Pháp luật Sở hữu trí tuệ

Email In PDF.

(i) Nghiên cứu, tư vấn thực hiện việc xác lập cơ sở Pháp lý bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước: (1) Quyền Sở hữu công nghiệp với các đối tượng: Sáng chế; Kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí mạch tích hợp; Nhãn hiệu; Tên Thương mại; Chỉ dẫn Địa lý; Bí mật kinh doanh; Giống cây trồng vật nuôi, Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; Tên miền quốc gia, quốc tế, và (2) Quyền tác giả và các quyền liên quan.

Nghiên cứu Chính sách Đầu tư & Pháp lý

Email In PDF.

(i) Công ty tạo điều kiện tối đa cho việc tích luỹ và phát triển các giá trị, tri thức Luật học, văn hoá Pháp lý và áp dụng Pháp luật trong hoạt động tham vấn thực tiễn.

Luật sư Kinh doanh/Giải quyết tranh chấp

Email In PDF.

(i) Dịch vụ Luật sư Đại diện Pháp lý cho Doanh nghiệp trong và ngoài tố tụng trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh;