29/08/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Doanh nghiệp Công văn Số: 1532/TTg-ĐMDN ngày 30 tháng 08 năm 2016V/v:Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn ______________________________________________________________________________

Công văn Số: 1532/TTg-ĐMDN ngày 30 tháng 08 năm 2016V/v:Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

Email In PDF.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1532/TTg-ĐMDN

V/v:Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

  

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Để nâng cao tính chặt chẽ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp do các tập đoàn kinh tế nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ có quy mô lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp do các tập đoàn kinh tế nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ) có mức vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỷ đồng thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa phải được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

2. Các trường hợp cần thiết khác không phân biệt quy mô vốn chủ sở hữu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

3. Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 9 năm 2016 nghiên cứu, đề xuất các trường hợp thí Điểm thuê các công ty kiểm toán, tư vấn định giá quốc tế đã hoạt động ở Việt Nam, thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi Điểm và sử dụng kết quả này thực hiện chào bán cổ phần ra quốc tế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). Hòa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

I disturbi vescicali e/o intestinali, la fatica, la premioinnovazione viagra generico vendita online spasticità, la perdita di forza, i deficit di attenzione e di dove posso acquistare propecia Ancona concentrazione, il tremore e le alterazioni della sensibilità acquisto kamagra senza ricetta in aree diverse dai genitali sono tra i sintomi più comuni acquisto levitra in farmacia della sclerosi multipla che possono causare una disfunzione sessuale secondaria.

kjop av cialis i sverige
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy