22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng ______________________________________________________________________________

Thông tư 03/2013/TT-BXD ngagfy 2/4/2013 ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Email In PDF.
Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02 tháng 04 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 8/3/2013 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại

Email In PDF.
Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 8/2/2013 hướng dẫn xác định chi phi quy hoạch xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 điều chỉnh Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Email In PDF.
Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2013 điều chỉnh Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Email In PDF.
Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 về phân loại công trình dân dụng, công nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 4/1/2013 ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Email In PDF.
Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 công bố đơn giá xây dựng công trình tại Thành phố Hà Nội

Email In PDF.
Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - phần xây dựng, lắp đặt

Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 hướng dẫn Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 quy định sử dụng vật liệu không nung

Email In PDF.
Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 ban hành Quy chế đấu giá thuê diện tích kinh doanh dịch vụ NCC

Email In PDF.
Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Trang 1