Công ty Luật Khai Phong

17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Thủ tục Thừa nhận Nội quy lao động cho các doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục: Thừa nhận Nội quy lao động cho các doanh nghiệp

Thủ tục Thừa nhận Thoả ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục: Thừa nhận Thoả ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp

Thủ tục Xác nhận đăng ký Thang bảng lương cho các doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận đăng ký Thang bảng lương cho các doanh nghiệp

Thủ tục Xác nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các doanh nghiệp

Thủ tục Xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất cho các doanh nghiệp

Thủ tục Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các doanh nghiệp

Thủ tục Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho các doanh nghiệp

Thủ tục Xác nhận Hợp đồng thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận Hợp đồng thuê lại đất giữa doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng với tổ chức thuê đất

Quy định về việc thường trú của người đại diện theo pháp luật

Email In PDF.

Theo quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh

Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) gắn với thành lập doanh nghiệp

Trang 1