Công ty Luật Khai Phong

17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Luật Khai Phong Biểu tượng Công ty ______________________________________________________________________________

Biểu tượng Công ty

Email In PDF.
 


Biểu tượng của Công ty, hình tròn chuyển động thể hiện sâu sắc một quan niệm của Cổ nhân về quy luật vận động không ngừng của trời đất “Thiên tả hoàn – Địa hữu chuyển”. Tại Công ty Luật Khai Phong chúng tôi coi đó là Biểu tượng trí tuệ Pháp lý của đội ngũ các Luật sư, Chuyên gia và các Cộng sự - giá trị cốt lõi của một Hãng Luật Kinh doanh. Luật Khai Phong tích hợp và gửi gắm vào đó một quy luật của pháp luật: “Chặt chẽ và Minh bạch”, cùng với sự phát triển không ngừng của Khách hàng.


Cam kết

 

Chúng tôi thừa nhận và phát triển Nguyên lý khai thông mọi rào cản, tư duy sâu những giải pháp pháp lý tin cậy, sáng tạo trên cơ sở nền tảng hiểu biết pháp lý vững vàng và chắc chắn, đó là mục tiêu cao nhất khi hoạch định các giải pháp pháp lý cho Khách hàng. Với mục tiêu đó, Công ty Luật Khai Phong cam kết Tư vấn và cung cấp Hệ thống Dịch vụ pháp lý - Giải pháp Pháp lý hiệu quả trước các vấn đề Pháp lý phức tạp, vì lợi ích cao nhất của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ Pháp luật và giữ gìn quan hệ “Đối tác Pháp lý tin cậy”, bảo vệ những giá trị công bằng, thịnh vượng và bền vững khách hàng đã dày công tạo dựng.

Công ty Luật Khai Phong

 

Symbol

KPLC’s symbol, motive circus penetrative demonstrates the ancients’ opinion of unstop moving in the course of nature. “Sun moves to the left- Earth moves to the right”. We contemplate that is legal mental symbol of co-partners, experts and lawyers – the core value of an economic law firm. KPLC synthesizes and send a message of a rule of law: “Strictness and Clearness”, with the clients’ ongoing development.  
Commitment.

 


We approve and develop the principle of demolishing barriers via deep thinking about trusting and creative legal solution based on legal knowledge background, which becomes the most important purpose to provide of legal solution for customers. Subject to that goal, KPLC commit to consult and provide legal service system – effective legal solution to complex legal problem for clients’ best interest, based on accordance with the laws and keep relationship “Trusted legal partners”, protecting fair, prosperous and persistent value that clients have taken great pains.

Khai Phong law limited company