22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Biên bản hủy hóa đơn ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản hủy hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu Biên bản hủy hóa đơn (mẫu tham khảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............

 

 

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

 

-          Căn cứ vào hợp đồng .......... ngày .... tháng ... năm ....... ký giữa Công ty ..............................và Công ty........................................ về việc mua bán ..........................

-          Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số ...... ngày .../.../.... mà Công ty ...................................đã cấp cho Công ty ........................................

-          Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..... Tại Trụ sở Công ty ......................................, Số nhà................... Chúng tôi gồm có:

BÊN A: .............................................................................

Địa chỉ     : ............................................

Mã số thuế           : ............................................

Do Ông/Bà           : ......................................,Chức vụ: ................, làm đại diện

BÊN B: .............................................................................

Địa chỉ     : …………......................…..

Mã số thuế           : ............................................

Do Ông (Bà): .....................................,     Chức vụ: ................, làm đại diện

-          Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số .......... ngày .../.../...... mà Công ty ................................ đã cấp cho Công ty ..................................

1/ Lý do huỷ bỏ hoá đơn.

-          Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lượng còn thiếu.

2/ Cam kết.

-          Công ty ......................................... và Công ty ......................................cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số ....... ngày .../.../....  trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

-          Công ty ....................................................cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào của hoá đơn số ......... của Công ty ................................ Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ....................... hoàn toàn chịu trách nhiệm

-          Liên 2 của hoá đơn số ....... được hoàn trả lại cho Công ty ...............................................................

Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy