Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

b) Trình tự thực hiện:

Thủ tục gia hạn sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục gia hạn sử dụng đất

b) Trình tự thực hiện:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Email In PDF.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Thủ tục thu hồi đất tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục thu hồi đất tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép.

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép.

b) Trình tự thực hiện

Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính

Thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

b) Trình tự thực hiện

Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

b) Trình tự thực hiện

Thủ tục giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng

b) Trình tự thực hiện

Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng.

b) Trình tự thực hiện

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất

b) Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu xin giao đất, hoặc thuê đất nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

Thủ tục Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực

Email In PDF.
Thủ tục Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Trang 10