20/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. ______________________________________________________________________________

Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

b) Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2:

- Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra và gửi một (01) bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; hướng dẫn UBND cấp huyện nơi có đất lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh quyết định giao đất;

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thu hồi đất, giao đất đối với trường hợp đủ điều kiện; thông báo cho UBND cấp huyện nơi có đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo trình tự quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 130 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp GCNQSD đất.

Bước 3: Trao GCNQSD đất cho chủ đầu tư.

c) Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trả lời tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin giao đất;

- Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ nhiệm.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian thực hiện các công việc quy định không quá ba mươi ba (33) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày bàn giao đất cho chủ sử dụng đất tại thực địa.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

i) Phí, lệ phí.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Mẫu số 03/ĐĐ).

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, số 84/2004/NĐ-CP ngày 27/5/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007.-

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy