Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Thủ tục Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ______________________________________________________________________________

Thủ tục Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Email In PDF.
Thủ tục Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Dự án đầu tư của Tổ chức kinh tế)

1. Trình tự thực hiện:

a. Người nộp hồ sơ:

- Chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Một cửa” và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính “Một cửa” của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội -31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận “ Một cửa”.

b. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Một cửa) kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận và ghi hẹn ngày trả lời kết quả vào phiếu biên nhận.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, bộ phận 1 cửa hướng dẫn để tổ chức và cá nhân hoàn chỉnh bổ sung.

- Sau khi hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết. Bộ phận một cửa trả kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới): yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin về địa chỉ, điện thoại…để liên hệ.

- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật.

(trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục 3, nếu không bộ phận “Một cửa” sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây Dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ và bản vẽ kèm theo đĩa CD số hoá tất cả các nội dung của hồ sơ bản vẽ (file số hóa bản vẽ theo định dạng AutoCAD và Acrobat; file số hóa các văn bản theo định dạng Word, Excel, Acrobat… theo quy định về file số tại phụ lục I).

4. Thời gian giải quyết:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch Đô thị, cụ thể:

- Thẩm định đồ án quy hoạch: 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

* Ghi chú:

- Các đơn vị tư vấn tự triển khai thực hiện theo đúng các quy định tự chịu trách nhiệm về việc tính toán, đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch để đảm bảo đúng các yêu cầu theo Quy chuẩn và Tiêu chuẩn; chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa phần thuyết minh, quyết định với bản vẽ; sự khớp nối hạ tầng trong ranh giới dự án.

- Việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan đối với đồ án quy hoạch xây dựng do đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch xây dựng thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ lấy ý kiến của các cơ quan liên quan theo hình thức sau:

+ Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có trách nhiệm gửi văn bản đến các cơ quan cần lấy ý kiến (đồng thời gửi cho nhà đầu tư).

+ Sau 20 ngày làm việc (kể từ khi gửi văn bản lấy ý kiến), Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổng hợp các ý kiến của các cơ quan được hỏi và nêu rõ các nội dung đồng ý, không đồng ý trong báo cáo thẩm định để các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

- Đối với việc đánh giá tác động môi trường trong đồ án quy hoạch xây dựng:

+ Nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường của Nhà nước và nộp cùng hồ sơ đồ án quy hoạch. Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức lấy ý kiến cơ quan quản lý môi trường, tổng hợp trong báo cáo thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

+ Thời gian lấy ý kiến thực hiện như nội dung lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản trình Uỷ ban Nhân dân Thành phố phê duyệt, hồ sơ gồm:

- Tờ trình.

- Dự thảo quyết định phê duyệt.

- Album trình duyệt gồm: các cơ sở pháp lý; nhiệm vụ thiết kế được duyệt; các ý kiến thỏa thuận của địa phương, cộng đồng và các ngành có liên quan; thuyết minh tóm tắt; các bản vẽ thu nhỏ theo quy định.

- 01 bộ hồ sơ đầy đủ, đúng tỷ lệ, có xác nhận thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Sau khi được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hồ sơ, nộp về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội 12 bộ để ký xác nhận theo quyết định phê duyệt.( Kèm theo đĩa CD số hóa tất cả các nội dung hồ sơ , bản vẽ theo quy định về file số tại phụ lục I)

* Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản góp ý để hoàn chỉnh.

8. Lệ phí: Theo Thông tư 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy