KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Sau khi bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1: Cán bộ được phân công thực hiện thẩm tra hồ sơ, thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét ký vào đơn xin đăng ký biến động trình Lãnh đạo Sở ký chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất.

Bước 2: Trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc trích sao hồ sơ địa chính, thẩm định hồ sơ, viết Giấy CN và trình Lãnh đạo Sở xem xét ký tờ trình, đơn xin cấp Giấy CN.

Bước 3: Sau khi Sở TN&MT ký tờ trình, đơn xin cấp giấy CN, cán bộ được phân công chuyển hồ sơ kèm tờ trình, Giấy CNQSD đất đã viết vào UBND tỉnh xem xét ký quyết định cấp Giấy CN;

Bước 4:Trả kết quả.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở TN&MT.

d) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có công chứng    

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất;

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (nếu có).

+ Số lượng bộ hồ sơ: 02 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Thời gian thực hịên các công việc quy định tại mục b trên đây là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

i) Phí, lệ phí:

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐK);

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK)

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp, khiếu nại;

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy