KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp
Tất cả trang

                                                                    

Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:         

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:    

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án      

[16]

5. Thời hạn hoạt động: 

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

[19]

                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:                    

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy