KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

Email In PDF.
Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án

a) Tên thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án.

b) Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đã thực hiện việc kê biên bán đấu giá QSDĐ để thi hành án theo quy định của Pháp luật có trách nhiệm nộp thay người được nhận quyền sử dụng đất 1 bộ hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, làm trích lục BĐĐC hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có BĐĐC chỉnh lý GCNQSD đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCNQSD đất đối với trường hợp phải cấp mới GCN;

Bước 3: Trả kết quả

c) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trả lời tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định kê biên bán đấu giá QSDĐ của cơ quan thi hành án

- Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc 1 trong các loại Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo khoản 1,2 và 5 điều 50 Luật Đất đai

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

- Đơn xin đăng ký biến động hoặc đơn xin cấp GCNQSDĐ

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian thực hiện mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng ĐKQSDĐ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết.

- UBND tỉnh (đối với trường hợp cấp mới GCNQSD đất).

Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp chỉnh lý GCNQSD đất)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy CNQSDĐ cấp mới hoặc giấy CNQSDĐ đã chỉnh lý.

i) Phí, lệ phí.

Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đ/hồ sơ

Lệ phí địa chính: 100.000đ/hồ sơ

Phí thẩm định:

+ 1.000.000đ/hồ sơ trên địa bàn thành phố Hải Dương

+ 700.000đ/hồ sơ trên địa bàn các huyện

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK)

- Đơn xin cấp GCNQSDĐ (Mẫu số 04a/ĐK) - trường hợp cấp mới.

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy