Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán - CHƯƠNG VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ______________________________________________________________________________

Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán - CHƯƠNG VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Email In PDF.
Article Index
Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
CHƯƠNG III TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN
CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN
CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN
CHƯƠNG VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 61. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kế toán thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 62. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kế toán thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.