KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án Thủ tục và hồ sơ đăng ký hành nghề y dược tư nhân do Sở y tế cấp - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng khám Đa khoa tư nhân ______________________________________________________________________________

Thủ tục và hồ sơ đăng ký hành nghề y dược tư nhân do Sở y tế cấp - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng khám Đa khoa tư nhân

Email In PDF.
Article Index
Thủ tục và hồ sơ đăng ký hành nghề y dược tư nhân do Sở y tế cấp
Quy trình thành lập Bệnh viện tư nhân
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng khám Đa khoa tư nhân
Tất cả trang

Thủ tục : Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng khám Đa khoa tư nhân (cấp mới, gia hạn, đổi địa điểm) 

1- Thẩm quyền:  Sở Y tế

2- Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-   Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa Sở Y tế

-   Địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - HN

-   Điện thoại: 04.7333.071

3- Hồ sơ thủ tục gồm:

* Hồ sơ cấp mới:

1- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐĐK hành nghề (theo mẫu)

2- Bản sao hợp pháp CCHN của chủ cơ sở;

3- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở;

4- Bản kê khai tổ chức nhân sự (có kèm theo hồ sơ các bác sĩ, trưởng phòng khám chuyên khoa, BS tham gia khám chữa bệnh gồm: Bản công chứng bằng cấp chuyên môn; Sơ yếu lý lich có xác nhận của cơ quan đối với người đang công tác, các trường hợp khác do UBND xã, phường nơi thường trú xác nhận; Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên khám; Giấy xác nhận thời gian thực hành hơp pháp do thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác). Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc- nộp bản sao hợp pháp QĐ hưu hoặc QĐ nghỉ việc có kèm theo Bản kê khai quá trình tham gia đóng BHXH; Giấy đồng ý cho phép làm ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Hợp đồng lao động của chủ cơ sở với các cán bộ làm công tác chuyên môn. Bản photo Hộ khẩu và CMT hoặc giấy tạm trú (mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

5- Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá; Bảng giá khám chữa bệnh và các dịch vụ khác của cơ sở;

6- Ảnh chụp biển hiệu cơ sở và ảnh các phòng chuyên môn của cơ sở;

7- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên môn;

               (có kèm theo ảnh các PK chuyên khoa và ảnh biển hiệu)

8- 03 ảnh cá nhân của Giám đốc PK và 02 ảnh cá nhân đối với mỗi bác sĩ làm công tác chuyên môn tại PK.

9- Hợp đồng thuê địa điểm (nếu có thuê địa điểm)

* Hồ sơ gia hạn:

1- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận ĐĐK hành nghề (theo mẫu)

2- Bản sao hợp pháp CCHN của chủ cơ sở;

3- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở;

4- Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá; Bảng giá khám chữa bệnh và dịch vụ vủa cơ sở;

5- Ảnh chụp biển hiệu và các phòng chuyên môn của cơ sở;

6- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu). Nếu có thay đổi BS làm công tác chuyên môn khám chuyên khoa thì bổ sung hồ sơ của BS mới gồm: Bản công chứng bằng cấp chuyên môn; Sơ yếu lý lich có xác nhận của cơ quan đối với người đang công tác, các trường hợp khác do UBND xã, phường nơi thường trú xác nhận; Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên khám; Giấy xác nhận thời gian thực hành hơp pháp do thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác). Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc- nộp bản sao hợp pháp QĐ hưu hoặc QĐ nghỉ việc có kèm theo Bản kê khai quá trình tham gia đóng BHXH; Giấy đồng ý cho phép làm ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Hợp đồng lao động của chủ cơ sở với các cán bộ làm công tác chuyên môn. Bản photo Hộ khẩu và CMT hoặc giấy tạm trú (mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

 7- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn; cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật của PKĐK (có kèm theo ảnh phòng và ảnh biển hiệu)

8- 03 ảnh cá nhân của chủ cơ sở  và 02 ảnh của mỗi bác sĩ làm chuyên môn tại cơ sở;

9- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp (bản gốc)

10- Báo cáo kết quả hoạt động của cơ sở từ khi được cấp GCN ĐĐKHN gần nhất

* Hồ sơ đổi địa điểm:

1-Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hành nghề tại địa điểm mới (theo mẫu);

2-Bản sao hợp pháp CCHN của chủ cơ sở;

3-Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở;

4-Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá; Bảng giá khám chữa bệnh và dịch vụ của cơ sở;

5-Ảnh chụp biển hiệu cơ sở và ảnh các phòng khám chuyên khoa hoặc các phòng chức năng khác;

6-03 ảnh cá nhân của chủ cơ sở và 02 ảnh cá nhân của người làm công tác chuyên môn;

7-Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp (bản gốc)

8-Xác nhận đóng cửa hạ biển ngừng hoạt động tại địa điểm cũ (do TTY tế quận, huyện xác nhận)

9- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn; cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật của PKĐK

10- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu).Nếu có thay đổi BS làm công tác chuyên môn khám chuyên khoa thì bổ sung hồ sơ của BS mới gồm: Bản công chứng bằng cấp chuyên môn; Sơ yếu lý lich có xác nhận của cơ quan đối với người đang công tác, các trường hợp khác do UBND xã, phường nơi thường trú xác nhận; Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên khám; Giấy xác nhận thời gian thực hành hơp pháp do thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác). Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc- nộp bản sao hợp pháp QĐ hưu hoặc QĐ nghỉ việc có kèm theo Bản kê khai quá trình tham gia đóng BHXH; Giấy đồng ý cho phép làm ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Hợp đồng lao động của chủ cơ sở với các cán bộ làm công tác chuyên môn. Bản photo Hộ khẩu và CMT hoặc giấy tạm trú (mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

4- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

-   Ngày trong tuần: Vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

-   Giờ trong ngày:  Sáng từ 8h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30 (trừ chiều T6)

-   Số ngày trả kết quả: 30 ngày

5-Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ

a) Khoản thu theo quy định:

TT

Tên khoản, lệ phí

Đơn giá

Cơ sở pháp lý

 

 

Lệ phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn PKĐK

400.000đ/ hồ sơ

theo QĐ số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/05

b) Khoản thu dịch vụ  (Ví dụ: Tư vấn, in ấn, photocopi, gửi xe): Chưa có

6 Cơ sở pháp lý

Luật và Pháp lệnh

1) Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH lần thứ XI ngày 25/02/2003

2) Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH khoá X ngày 26/04/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Chính phủ

3) Nghị định số 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/09/2003- Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

Bộ và cơ quan ngang Bộ

4) Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

5) Thông tư số 09/2004/TT-BYT ngày 14/09/2004 và 07/2005/TT- BYT ngày 09/03/2005 của Bộ Y tế- Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

6) Các công văn số 9333/YT-PC ngày 06/12/2004 và Công văn số 3383/YT-PC  ngày 17/05/2004 của Bộ Y tế- Giải đáp một số vướng mắc trong triển khai hoạt động hành nghề y dược tư nhân.

7) Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH- BYT ngày 12/11/2004 giữa Bộ Lao động TBXH và Bộ Y tế- Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị  định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiệm ma túy tự nguyện.

Đơn vị ban hành

8) Công văn số 748 CV/ SYT- QLHN  của Sở Y tế HN ngày 09/04/2004 Hướng dẫn thục hiện Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư mới về HNYDTN.

 


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 8418/YT-TB-CT ngày 05 tháng 11 năm 2004) 

MỤC LỤC

 

I. Hồ sơ chính:

1.Đơn đề nghị thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân.

2.Đề án đề nghị thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân:

Chương I: Cơ sở pháp lý

Chương II: Tên hiệu, địa điểm, quy mô, hình thức đầu tư của doanh nghiệp.

Chương III: Phạm vi chuyên môn hành nghề

Chương IV: Tổ chức nhân sự

Chương V: Cơ sở hạ tầng và điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thiết bị bảo hộ lao động.

Chương VI: Trang thiết bị (Danh mục máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất).

Chương VII: Vốn đầu tư và phân tích tài chính

Chương VIII: Điều lệ doanh nghiệp

3.Bản sao Giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch đầu tư cấp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai, hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp sản xuất TTBYT trong nước)

4.Bản cam kết thực hiện đúng quy định của Pháp luật về giá của Việt Nam.

II. Hồ sơ nhân sự:

1.Hồ sơ của người đứng dầu hoặc quản lý chuyên môn kỹ thuật của cơ sở sản xuất:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật

- Văn bản xác nhận do Sở Kế hoạch đầu tư về chức danh từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của doanh nghiệp

- Bằng cấp chứng chỉ

- Giấy chứng nhận sức khỏe

- Bản copy hộ chiếu (Nếu là người nước ngoài)

- Bản cam kết thực hiện Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và các quy định về y tế khác có liên quan.

2.Hồ sơ của các nhân viên.

III. Một số tài liệu khác:

1.Sơ đồ nhà xưởng và các phòng làm việc

2.Tài liệu kỹ thuật và sơ đồ quy trình sản xuất các dạng sản phẩm dự kiến sẽ sản xuất

3.Hợp đồng thuê địa điểm

4.Giấy xác nhận của cơ quan Công an về phòng cháy chữa cháy.
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy