KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Email In PDF.

1. Các tài liệu cần thiết 
-        20 mẫu nhãn 5cm x 8cm (không yêu cầu cung cấp mẫu nhãn nếu nhãn hiệu chỉ là nhãn chữ);
-        Danh mục hàng hoá/dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu;
-        Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);

-        Giấy uỷ quyền.

2. Thời gian 

Thời gian đăng ký nhãn hiệu là 8 - 12 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ. 

3. Phí đăng ký nhãn hiệu 

Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính theo số lượng nhóm sản phẩm hàng hoá/dịch vụ và số lượng sản phẩm dịch vụ trong mỗi nhóm hàng hoá/dịch vụ. 

Phí đăng ký nhãn hiệu được quy định chi tiết tại Biểu phí cơ bản kèm theo Bản ghi nhớ này. 

4. Tra cứu 

Tra cứu nhãn hiệu không phải là một thủ tục pháp lý bắt buộc. Tuy nhiên, đây là một bước tương đối cần thiết để đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu hàng hoá, tránh lãng phí về thời gian và đầu tư về tài chính của doanh nghiệp cho một nhãn hiệu không có khả năng đăng ký bảo hộ. 

Phí tra cứu nhãn hiệu hàng hoá được quy định chi tiết tại Biểu phí cơ bản kèm theo Bản ghi nhớ này. 

BIỂU PHÍ CƠ BẢN

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

(Áp dụng từ ngày 1.1.2007) 

Mục

Phí chính thức (VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Tra cứu nhãn hiệu

1.    

Tra cứu thông tin (01 nhãn cho 01 nhóm)

- Không quá 06 sản phẩm trong 01 nhóm

- Từ sản phẩm thứ 06 trở đi, mỗi sản phẩm vượt quá

 

50.000

20.000

 

300.000

(Nếu kết quả tra cứu chính thức không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, phí dịch vụ tra cứu thông tin sẽ được khấu trừ vào phí tra cứu chính thức)

2.    

Tra cứu chính thức

- Không quá 06 sản phẩm trong 01 nhóm

- Từ sản phẩm thứ 06 trở đi, mỗi sản phẩm vượt quá

 

300.000

20.000

 

 

700.000

Nộp đơn đăng ký

3.    

Nộp đơn

- không quá 6 sản phẩm cho 01 nhóm

- từ sản phẩm thứ 7 trở lên

 

150.000

25.000

 

800.000

4.    

Tra cứu nhằm mục đích xét nghiệm nội dung

50.000

0,00

5.    

Công bố đơn

100.000

0,00

6.    

Xét nghiệm nội dung đơn

- không quá 6 sản phẩm cho 01 nhóm

- từ sản phẩm thứ 7 trở lên

 

250.000

50.000

 

0,00

7.    

Xin hưởng quyền ưu tiên

500.000

500.000

8.    

Nộp tài liệu muộn

100.000

200.000

9.    

Sửa đổi đơn (thu hẹp phạm vi bảo hộ, chuyển nhượng đơn)

 

100.000

 

200.000

10.    

Khiếu nại các Thông báo hoặc quyết định của NOIP liên quan tới việc nộp đơn đăng ký

 

400.000

Cấp văn bằng bảo hộ

11.    

Cấp bằng

100.000

300.000

12.    

Đăng bạ

200.000

0,00

13.    

Sửa đổi, bổ sung văn bằng bảo hộ

100.000

200.000

14.    

Xin duplicate văn bằng bảo hộ

 

500.000

15.    

Xin xác nhận bản sao văn bằng bảo hộ

-          Trang đầu tiên

-          Các trang tiếp theo

 

300.000

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

16.    

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ NHHH

- 01 nhóm sản phẩm/ dịch vụ

- Từ nhóm sản phẩm/ dịch vụ thứ 2 trở đi

 

450.000

450.000

 

800.000

500.000

Li xăng, chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hoá

17.    

Đăng ký hợp đồng li xăng/ chuyển nhượng NHHH (01 Nhãn hiệu)

Hợp đồng phải phê duyệt

250.000

 

150.000

1.600.000

 

2.000.000

Phản đối đơn

18.    

Khiếu nại, phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

- Không quá 06 sản phẩm cho 01 nhóm hàng hoá/ dịch vụ

- Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

250.000

50.000

 

Mức phí dịch vụ được xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của vụ việc, tuy nhiên mức thấp nhất là 3.000.000 VNĐ

Các loại phí khác

19.    

Dịch tài liệu

(1) Anh sang Việt, 100 từ tiếng Anh

(2) Việt sang Anh, 100 từ tiếng Việt

 

 

6,00

8,00

20.    

Phí khác

Thực tế phát sinh

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy