07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án Thủ tục và hồ sơ đăng ký hành nghề y dược tư nhân do Sở y tế cấp ______________________________________________________________________________

Thủ tục và hồ sơ đăng ký hành nghề y dược tư nhân do Sở y tế cấp

Email In PDF.
Article Index
Thủ tục và hồ sơ đăng ký hành nghề y dược tư nhân do Sở y tế cấp
Quy trình thành lập Bệnh viện tư nhân
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng khám Đa khoa tư nhân
Tất cả trang

Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân được phép hoạt động khi có đủ 3 loại giấy sau  
 1. Chứng Chỉ Hành Nghề (do SYT cấp).
 2. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh theo diện Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể (do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp hoặc UBND Quận/Huyện cấp).
 3. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hành Nghề (do SYT cấp).

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN


Khi đăng ký hành nghề cần xuất trình các giấy tờ sau đây
1- Bằng tốt nghiệp.
2- Giấy chứng nhận thời gian thực hành do thủ trưởng đơn vị nơi thực hành ký; hoặc các giấy tờ liên quan để xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hợp pháp.
3- Hộ khẩu thường trú (bản chính hoặc bản sao mới thị thực) .

    Lưu ý :
- Người hành nghề đăng ký theo diện hộ kinh doanh cá thể liên hệ với Tổ quản lý hành nghề y tế tư nhân Quận/Huyện để nhận hồ sơ và làm thủ tục đăng ký.
- Các trường hợp đã cấp Giấy Chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề, hoặc Chứng chỉ hành nghề trước đây nay đã hết hạn: thực hiện theo phần B (ngoại trừ mục 4: không phải xác nhận lại thời gian thực hành).
- Các trường hợp tạm thời: thực hiện theo phần C.

A - TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU


Đối với người đăng ký lần đầu tiên, hồ sơ gồm 2 bộ:

I- Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề:
1- Đơn đăng ký (theo mẫu)

2- Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

3- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân Phường xã, thị trấn, nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi đang công tác.

4- Giấy chứng nhận thời gian thực hành.

5- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế Quận/Huyện trở lên cấp.

6- Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu).

7- Giấy cho phép hành nghề ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan nếu người xin cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong các cơ sở y tế nhà nước.

8- 02 hình 4x6 mới chụp.

9- 02 phong bì có dán tem (800đ) ghi đầy đủ địa chỉ, điện thoại để liên lạc.
Hồ sơ sau khi hoàn chỉnh nộp tại tổ Quản lý hành nghề y dược tư nhân Quận/Huyện (nơi đăng ký hành nghề). Tổ Quản lý hành nghề y dược tư nhân xác nhận, lưu một bộ, gửi về Sở một bộ. Tài liệu trong hồ sơ là bản chính, các bản sao phải hợp pháp. Sở Y Tế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề cho các hồ sơ có đủ điều kiện theo quy định của Thông tư. Một số hình thức hành nghề khác được quy định sẽ nộp tại Sở Y tế.

II - Cấp giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh:
Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, người đăng ký hành nghề tiến hành làm giấy Đăng Ký Kinh Doanh tại Quận/Huyện nơi hành nghề hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

III - Cấp giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hành Nghề:
1- Đơn đăng ký hành nghề (theo mẫu)
2- Bản sao Giấy Đăng Ký Kinh Doanh hợp pháp.
3- Bản sao Chứng chỉ hành nghề hợp pháp
4- Bản kê khai danh sách nhân sự (nếu có)
5- Bảng kê khai trang thiết bị chuyên môn.
6- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật (diễn giải địa điểm, sơ đồ mặt bằng)7- Bản cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về giá.
8- Biên bản thẩm định của Tổ quản lý hành nghề y dược Quận/ Huyện.
9- Đại lý thuốc có thêm bản sao hợp pháp “Hợp đồng đại lý giữa Doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu của đại lý”.

B - TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP TẠM THỜI

(Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đủ điều kiện hành nghề)

I-  Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề:
- Bổ sung những phần còn thiếu trong hồ sơ đã nộp trước đây để cấp chứng chỉ hành nghề.
- Nộp lại bản chính Giấy chứng chỉ tạm thời.

II - Cấp giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh:
Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, người đăng ký hành nghề tiến hành làm giấy Đăng Ký Kinh Doanh tại Quận/Huyện nơi hành nghề hoặc Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

III - Cấp giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hành Nghề:
- Bổ sung những phần còn thiếu trong hồ sơ đã nộp trước đây để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
- Báo cáo tình hình hoạt động tại cơ sở trong 5 năm.
- Nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện tạm thời.


C - TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐIỂM


1- Nếu chứng chỉ hành nghề còn thời hạn:
- Nộp đơn xin chuyển điểm cho Quận/Huyện nơi hành nghề cũ.
- Rút hồ sơ để nộp cho Quận/Huyện nơi hành nghề mới.
- Đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới.
- Thực hiện hồ sơ đủ điều kiện hành nghề như phần B.
- Nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2- Nếu chứng chỉ hành nghề hết hạn:
- Làm lại chứng chỉ hành nghề và các bước khác như phần B.
                                 __________________

* Văn bản pháp luật liên quan:
- Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/2/2007 - Hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.
- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.
- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 - Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc.
  


QUY TRÌNH 

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN (ĐA KHOA HOẶC CHUYÊN KHOA)

TƯ NHÂN, DÂN LẬP

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ y tế)

 BƯỚC I: 

Chủ đầu tư có Đơn xin thành lập Bệnh viện và Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt Bệnh viện. 

BƯỚC II: 

Sở Y tế có Công văn kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến UBND tỉnh. 

BƯỚC III: 

Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập Bệnh viện …tại địa điểm … 

BƯỚC IV: 

Sở Y tế có Công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành lập Bệnh viện, kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện và Công văn ý kiến của UBND tỉnh. 

BƯỚC V: 

Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là Giám đốc Bệnh viện và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện.
 

ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN ….

Để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế) 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I:                        HỒ SƠ PHÁP LÝ. 

CHƯƠNG II:                      TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MÔ BỆNH VIỆN. 

CHƯƠNG III:                     TỔ CHỨC NHÂN SỰ. 

CHƯƠNG IV:                    CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG. 

CHƯƠNG V:                      TRANG THIẾT BỊ Y TẾ. 

CHƯƠNG VI:                     PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN. 

CHƯƠNG VII:                   VỐN ĐẦU TƯ. 

CHƯƠNG VIII:                  GIÁ VIỆN PHÍ. 

CHƯƠNG IX:                    ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG. 

CHƯƠNG  I: 

HỒ SƠ PHÁP LÝ

(Bao gồm hồ sơ liên quan đến thành lập Bệnh viện) 

CHƯƠNG II:

TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MỘ BỆNH VIỆN

 1. Tên hiệu:
 2. Địa điểm:

-         Số …… Quận……, tỉnh, Thành phố ……..

-         Điện thoại: Fax:

-         Diện tích mặt bằng: … m2

-         Diện tích xây dựng sử dụng: … m2

-         Diện tích bình quân cho một giường bệnh: … m2

 1. Qui mô Bệnh viện:  

CHƯƠNG III: 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 1. Bộ máy quản lý Bệnh viện:  

1.1.  Bộ phận quản lý:

-         Hội đồng quản trị.

-         Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.

-         Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng … 

1.2.  Bộ phận chuyên môn:

-         Khoa khám bệnh: các Phòng khám chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu bệnh.

-         Các khoa điều trị: Nội, ngoại – GMHS…

-         Các khoa cận lâm sàng:

-         Khoa dược và nhà thuốc. 

 1. Tổ chức nhân sự:  

-         Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: tổng số: ….. cán bộ, nhân viên. Bao gồm như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa I, II, Dược sĩ đại học, Dược sĩ trung học, Y tá điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh: 

STT

Chức danh

Khoa khám bệnh

Các Khoa điều trị

Khoa cận lâm sàn

Nhà thuốc

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

STT

Chức danh

Hợp đồng làm việc thường xuyên

Hợp đồng làm việc không thường xuyên

Tổng số

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 CHƯƠNG IV:

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

 1. Cơ sở vật chất: Bệnh viện gồm … ngôi nhà được bố trí (sơ đồ Bệnh viện kèm theo) như sau:

Tầng 01: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

Tầng 02: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

………………………………………………………………………………………...

-         Hệ thống cấp điện:

-         Hệ thống thông tin liên lạc:

-         Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

 1. Điều kiện vệ sinh môi trường:

-         Hệ thống xử lý nước thải.

-         Hệ thống thoát nước:

-         An toàn bức xạ.

-         Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế: 

CHƯƠNG V: 

TRANG THIẾT BỊ 

STT

Tên thiết bị

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Ký hiệu

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG VI: 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

(Phạm vi chuyên môn Bệnh viện thực hiện) 

CHƯƠNG VII: 

VỐN ĐẦU TƯ

-         Tổng số vốn đầu tư:

        Giá trị đất, nhà:

        Trang thiết bị y tế:

        Các chi phí khác:

 

CHƯƠNG VIII: 

GIÁ VIỆN PHÍ

(Gía các dịch vụ y tế) 

CHƯƠNG IX: 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

                                                                                                                             …., ngày …. tháng …. năm 200

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 


 

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ….

Đề án tiền khả thi

(Ban hàn kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế) 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG I:           SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ. 

CHƯƠNG II:         MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ. 

CHƯƠNG III:       TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG  ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ
   TẦNG.
 

CHƯƠNG IV:       QUI MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ. 

CHƯƠNG V:        CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG. 

CHƯƠNG VI:       TRANG THIẾT BỊ Y TẾ. 

CHƯƠNG VII:      PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN. 

CHƯƠNG VIII:     VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. 

CHƯƠNG IX:       HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI. 

CHƯƠNG X:        KẾT LUẬN.

 

CHƯƠNG I

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ. 

I.       CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

-         Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh. 

-         Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003. 

-         Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. 

-         Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân; 

-         Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân; 

-         Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. 

-         Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản. 

II.    SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ:

 1. Tình hình khám chữa bệnh ở địa phương và khả năng đáp ứng dịch vụ CSSK.
 2. Nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương.  

CHƯƠNG II 

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

I.        MỤC TIÊU:

1.      Mục tiêu chung:

2.      Mục tiêu cụ thể: 

II.                 CHỨC NĂNG: 

III.               NHIỆM VỤ:

1.      Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu …

2.      Đào tạo cán bộ:

3.      Nghiên cứu khoa học về y học:

4.      Phòng bệnh:

5.      Hợp tác quốc tế về y học:

6.      Quản lý kinh tế trong Bệnh viện. 

CHƯƠNG III 

TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG. 

 1. Tên hiệu:
 2. Địa điểm:            Số ….. Quận….., tỉnh, Thành Phố ….
 3. Hình thức đầu tư: Công ty …
 4. Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới Bệnh viện.

-         Diện tích mặt bằng: … m2.

-         Diện tích xây dựng sử dụng: … m2.

-         Diện tích bình quân cho một giường bệnh: … m2. 

CHƯƠNG IV 

QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 1. Quy mô Bệnh viện: Bệnh viện có quy mô … giường bệnh.  
 1. Bộ máy quản lý Bệnh viện:  

2.1.  Bộ phận quản lý:

-         Hội đồng quản trị.

-         Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.

-         Phòng kế họach tổng hợp, Phòng … 

2.2.  Bộ phận chuyên môn:

-         Khoa khám bệnh: các phòng khám chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu bệnh.

-         Các khoa điều trị: Nội, ngọai – GMHS …

-         Các khoa cận lâm sàng:

-         Khoa dược và nhà thuốc.

        Chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng thực hiện theo Quy chế Bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT/QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Trưởng Bộ Y tế) 

 1. Tổ chức nhân sự:

-         Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: tổng số: … cán bộ, nhân viên. Bao gồm như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa I, II, Dược sĩ đại học, Dược sĩ trung học, Y tá điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh:

 

STT

Chức danh

Khoa khám bệnh

Các Khoa điều trị

Khoa cận lâm sàn

Nhà thuốc

 

 

 

 

 

 

8

Tổng số

 

 

 

 

 

CHƯƠNG V 

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

I.        Cơ sở hạ tầng: Xây dựng cơ bản: Có bản vẽ tổng thể kèm theo.

Bệnh viện gồm … ngôi nhà được bố trí (sơ đồ Bệnh viện kèm theo) như sau:

Tầng 01: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

Tầng 02: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

-         Hệ thống cấp điện:

-         Hệ thống thông tin liên lạc:

-         Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

II.     Điều kiện vệ sinh môi trường:

-         Hệ thống xử lý nước thải.

-         Hệ thống thoát nước:

-         An toàn bức xạ.

-         Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế: 

CHƯƠNG VI 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT

Tên thiết bị

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Ký hiệu

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG VII 

PHẠM VI HỌAT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

(Bệnh viện đăng ký thực hiện kỹ thuật chuyên môn)

 

CHƯƠNG VIII 

VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: 

 1. Vốn đầu tư:

-         Tổng số vốn đầu tư:

        Giá trị đất, nhà:

        Trang thiết bị:

        Chi phí khác: 

 1. Phân tích tài chính:

 

CHƯƠNG IX 

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI: 

CHƯƠNG X 

KẾT LUẬN: 

                                                                                                            Hà nội, ngày    tháng    năm 200

                                                                                         Giám đốc                                                                       


Thủ tục :  Cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân

(Cấp mới, gia hạn, đổi loại hình) 

1. Thẩm quyền:  Sở Y tế

2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-   Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa Sở Y tế

-   Địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - HN

-   Điện thoại: 04.7333.071

3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

   * Hồ sơ cấp mới:

1) Đơn đề nghị cấp CCHN (theo mẫu)

2) Bản sao hợp pháp bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề,

3) Sơ yếu lý lịch (Đối với cán bộ đang công tác do Thủ trưởng cơ quan xác nhận; Các trường hợp khác do UBND cấp xã, phường, Thị trấn xác nhận),

4) Giấy khám sức khoẻ (do các cơ sở Y tế cấp quận huyện trở lên cấp)

5) Giấy xác nhận thời gian thực hành hợp pháp do Thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác); Đối với cán bộ nghỉ hưu hoặc đã nghỉ công tác có thể  thay thế bằng Sổ BHXH hoặc Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH. Nếu thời gian thực hành là tại các cơ sở y, dược tư nhân thì phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành và kèm theo  bản sao Hợp đồng lao động;

Ghi chú: Đối với trường hợp hành nghề dược (loại hình nhà thuốc) người đăng ký hành nghề nếu tốt nghiệp Đại học dược hệ chuyên tu thì được cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp.

6) Giấy đồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ hành chính của Thủ trưởng cơ quan (đ/với cán bộ đang công tác); Bản sao hợp pháp Quyết định về hưu hoặc nghỉ việc (đối với các bộ đã nghỉ hưu hoặc đã nghỉ việc)

7) Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu)

8) Bản photo hộ khẩu thường trú và  CMT (khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu)

9) 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm,

10) Đối với người ngoại tỉnh được phép đăng ký một số loại hình hành nghề y, dược tư nhân theo quy định trong Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/1/2004 của Bộ Y tế thì phải bổ xung Giấy xác nhận hiện tại không đăng ký hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Thủ tục này cũng áp dụng đối vói những trường hợp mới chuyển hộ khẩu về HN.

* Hồ sơ gia hạn:

- Đối với những trường hợp CCHN trước do Bộ Y tế cấp: Làm hồ sơ như cấp mới

- Đối với những trường hợp CCHN trước đã do sở Y tế cấp. Hồ sơ gồm:

1) Đơn đề nghị gia hạn CCHN (theo mẫu)

2) Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu)

3) Giấy khám sức khoẻ (do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên),

5) Bản gốc Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân đã được cấp

6) 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm

7) Bản photo hộ khẩu thường trú và CMT (Đối với những CCHN được cấp trước năm 2004 - mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

* Trường hợp mất CCHN đã đựợc cấp, khi làm thủ tục gia hạn CCHN thì phải kèm Giấy báo mất CCHN có xác nhận của Công an Phường, xã, thị trấn nơi người đó làm mất CCHN, kèm theo 02 ảnh cá nhân và đơn đề nghị Sở Y tế cấp lại CCHN.

* Hồ sơ đổi loại hình hành nghề:

1- Đơn cấp CCHN (theo mẫu)

2- Bản gốc CCHN đã được cấp;

3- Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu)

4- Bản gốc GCN đủ điều kiện hành nghề kèm theo Giấy xác nhận đã đóng của hạ biển ngừng hoạt động loại hình hành nghề trước của TT y tế quân, huyện (nếu đã được cấp)

5- Giấy khám sức khỏe (đối với những trường hợp CCHN đã được cấp trên 01 năm- giấy KSK và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên)

6- Bản photo Hộ khẩu và CMT (đối với những trường hợp CCHN được cấp trước năm 2004)

7- 02 ảnh chân dung 3x4 cm

4. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

a.       Ngày trong tuần: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

b.       Giờ trong ngày:  Sáng từ 8h đến 11h30;Chiều từ 13h30- 16h30 (trừ chiều T6)

c.       Số ngày trả kết quả: 30 ngày

5.  Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ

a) Khoản thu theo quy định:

TT

Tên khoản, lệ phí

Đơn

vị tính

Đơn

 giá

Cơ sở pháp lý

 

 

Lệ phí Chứng chỉ hành nghề

hồ sơ

150.000đ

Theo QĐ số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/05

b) Khoản thu dịch vụ (Ví dụ: Tư vấn, in ấn, photocopi, gửi xe): Chưa có

6. Cơ sở pháp lý

Luật và Pháp lệnh

1) Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH lần thứ XI ngày 25/02/2003

2) Luật Dược ngày 14/6/2005

Chính phủ

3) Nghị định số 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/09/2003- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

Bộ và cơ quan ngang Bộ

4) Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

5)Thông tư số 09/2004/TT-BYT ngày 14/09/2004 và 07/2005/TT- BYT ngày 09/03/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

6) Các công văn số 9333/YT-PC ngày 06/12/2004 và Công văn số 3383/YT-PC  ngày 17/05/2004 của Bộ Y tế V/v giải đáp một số vướng mắc trong triển khai hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

7) Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH- BYT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

UBND Thành phố

 

Sở chuyên ngành

 

Đơn vị ban hành

Công văn số 748 CVYT- QLHN của Sở Y tế Hà Nội ngày 09/4/2004 hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư mới về HNYDTN.

Công văn số 2015/SYT- HCTH của Sở Y tế HN ngày 08/9/2006 hướng dẫn về việc thi hành Nghị định 79/NĐ-CP.

 


Thủ tục : Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng khám Đa khoa tư nhân (cấp mới, gia hạn, đổi địa điểm) 

1- Thẩm quyền:  Sở Y tế

2- Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-   Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa Sở Y tế

-   Địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - HN

-   Điện thoại: 04.7333.071

3- Hồ sơ thủ tục gồm:

* Hồ sơ cấp mới:

1- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐĐK hành nghề (theo mẫu)

2- Bản sao hợp pháp CCHN của chủ cơ sở;

3- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở;

4- Bản kê khai tổ chức nhân sự (có kèm theo hồ sơ các bác sĩ, trưởng phòng khám chuyên khoa, BS tham gia khám chữa bệnh gồm: Bản công chứng bằng cấp chuyên môn; Sơ yếu lý lich có xác nhận của cơ quan đối với người đang công tác, các trường hợp khác do UBND xã, phường nơi thường trú xác nhận; Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên khám; Giấy xác nhận thời gian thực hành hơp pháp do thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác). Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc- nộp bản sao hợp pháp QĐ hưu hoặc QĐ nghỉ việc có kèm theo Bản kê khai quá trình tham gia đóng BHXH; Giấy đồng ý cho phép làm ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Hợp đồng lao động của chủ cơ sở với các cán bộ làm công tác chuyên môn. Bản photo Hộ khẩu và CMT hoặc giấy tạm trú (mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

5- Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá; Bảng giá khám chữa bệnh và các dịch vụ khác của cơ sở;

6- Ảnh chụp biển hiệu cơ sở và ảnh các phòng chuyên môn của cơ sở;

7- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên môn;

               (có kèm theo ảnh các PK chuyên khoa và ảnh biển hiệu)

8- 03 ảnh cá nhân của Giám đốc PK và 02 ảnh cá nhân đối với mỗi bác sĩ làm công tác chuyên môn tại PK.

9- Hợp đồng thuê địa điểm (nếu có thuê địa điểm)

* Hồ sơ gia hạn:

1- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận ĐĐK hành nghề (theo mẫu)

2- Bản sao hợp pháp CCHN của chủ cơ sở;

3- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở;

4- Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá; Bảng giá khám chữa bệnh và dịch vụ vủa cơ sở;

5- Ảnh chụp biển hiệu và các phòng chuyên môn của cơ sở;

6- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu). Nếu có thay đổi BS làm công tác chuyên môn khám chuyên khoa thì bổ sung hồ sơ của BS mới gồm: Bản công chứng bằng cấp chuyên môn; Sơ yếu lý lich có xác nhận của cơ quan đối với người đang công tác, các trường hợp khác do UBND xã, phường nơi thường trú xác nhận; Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên khám; Giấy xác nhận thời gian thực hành hơp pháp do thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác). Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc- nộp bản sao hợp pháp QĐ hưu hoặc QĐ nghỉ việc có kèm theo Bản kê khai quá trình tham gia đóng BHXH; Giấy đồng ý cho phép làm ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Hợp đồng lao động của chủ cơ sở với các cán bộ làm công tác chuyên môn. Bản photo Hộ khẩu và CMT hoặc giấy tạm trú (mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

 7- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn; cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật của PKĐK (có kèm theo ảnh phòng và ảnh biển hiệu)

8- 03 ảnh cá nhân của chủ cơ sở  và 02 ảnh của mỗi bác sĩ làm chuyên môn tại cơ sở;

9- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp (bản gốc)

10- Báo cáo kết quả hoạt động của cơ sở từ khi được cấp GCN ĐĐKHN gần nhất

* Hồ sơ đổi địa điểm:

1-Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hành nghề tại địa điểm mới (theo mẫu);

2-Bản sao hợp pháp CCHN của chủ cơ sở;

3-Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở;

4-Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá; Bảng giá khám chữa bệnh và dịch vụ của cơ sở;

5-Ảnh chụp biển hiệu cơ sở và ảnh các phòng khám chuyên khoa hoặc các phòng chức năng khác;

6-03 ảnh cá nhân của chủ cơ sở và 02 ảnh cá nhân của người làm công tác chuyên môn;

7-Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp (bản gốc)

8-Xác nhận đóng cửa hạ biển ngừng hoạt động tại địa điểm cũ (do TTY tế quận, huyện xác nhận)

9- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn; cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật của PKĐK

10- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu).Nếu có thay đổi BS làm công tác chuyên môn khám chuyên khoa thì bổ sung hồ sơ của BS mới gồm: Bản công chứng bằng cấp chuyên môn; Sơ yếu lý lich có xác nhận của cơ quan đối với người đang công tác, các trường hợp khác do UBND xã, phường nơi thường trú xác nhận; Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên khám; Giấy xác nhận thời gian thực hành hơp pháp do thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác). Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc- nộp bản sao hợp pháp QĐ hưu hoặc QĐ nghỉ việc có kèm theo Bản kê khai quá trình tham gia đóng BHXH; Giấy đồng ý cho phép làm ngoài giờ của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Hợp đồng lao động của chủ cơ sở với các cán bộ làm công tác chuyên môn. Bản photo Hộ khẩu và CMT hoặc giấy tạm trú (mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

4- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

-   Ngày trong tuần: Vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

-   Giờ trong ngày:  Sáng từ 8h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30 (trừ chiều T6)

-   Số ngày trả kết quả: 30 ngày

5-Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ

a) Khoản thu theo quy định:

TT

Tên khoản, lệ phí

Đơn giá

Cơ sở pháp lý

 

 

Lệ phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn PKĐK

400.000đ/ hồ sơ

theo QĐ số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/05

b) Khoản thu dịch vụ  (Ví dụ: Tư vấn, in ấn, photocopi, gửi xe): Chưa có

6 Cơ sở pháp lý

Luật và Pháp lệnh

1) Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH lần thứ XI ngày 25/02/2003

2) Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH khoá X ngày 26/04/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Chính phủ

3) Nghị định số 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/09/2003- Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

Bộ và cơ quan ngang Bộ

4) Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

5) Thông tư số 09/2004/TT-BYT ngày 14/09/2004 và 07/2005/TT- BYT ngày 09/03/2005 của Bộ Y tế- Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

6) Các công văn số 9333/YT-PC ngày 06/12/2004 và Công văn số 3383/YT-PC  ngày 17/05/2004 của Bộ Y tế- Giải đáp một số vướng mắc trong triển khai hoạt động hành nghề y dược tư nhân.

7) Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH- BYT ngày 12/11/2004 giữa Bộ Lao động TBXH và Bộ Y tế- Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị  định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiệm ma túy tự nguyện.

Đơn vị ban hành

8) Công văn số 748 CV/ SYT- QLHN  của Sở Y tế HN ngày 09/04/2004 Hướng dẫn thục hiện Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư mới về HNYDTN.

 


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 8418/YT-TB-CT ngày 05 tháng 11 năm 2004) 

MỤC LỤC

 

I. Hồ sơ chính:

1.Đơn đề nghị thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân.

2.Đề án đề nghị thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân:

Chương I: Cơ sở pháp lý

Chương II: Tên hiệu, địa điểm, quy mô, hình thức đầu tư của doanh nghiệp.

Chương III: Phạm vi chuyên môn hành nghề

Chương IV: Tổ chức nhân sự

Chương V: Cơ sở hạ tầng và điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thiết bị bảo hộ lao động.

Chương VI: Trang thiết bị (Danh mục máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất).

Chương VII: Vốn đầu tư và phân tích tài chính

Chương VIII: Điều lệ doanh nghiệp

3.Bản sao Giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch đầu tư cấp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai, hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp sản xuất TTBYT trong nước)

4.Bản cam kết thực hiện đúng quy định của Pháp luật về giá của Việt Nam.

II. Hồ sơ nhân sự:

1.Hồ sơ của người đứng dầu hoặc quản lý chuyên môn kỹ thuật của cơ sở sản xuất:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật

- Văn bản xác nhận do Sở Kế hoạch đầu tư về chức danh từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của doanh nghiệp

- Bằng cấp chứng chỉ

- Giấy chứng nhận sức khỏe

- Bản copy hộ chiếu (Nếu là người nước ngoài)

- Bản cam kết thực hiện Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và các quy định về y tế khác có liên quan.

2.Hồ sơ của các nhân viên.

III. Một số tài liệu khác:

1.Sơ đồ nhà xưởng và các phòng làm việc

2.Tài liệu kỹ thuật và sơ đồ quy trình sản xuất các dạng sản phẩm dự kiến sẽ sản xuất

3.Hợp đồng thuê địa điểm

4.Giấy xác nhận của cơ quan Công an về phòng cháy chữa cháy.
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy