KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế Thủ tục Hoàn thuế GTGT do àng hoá gia công chuyển tiếp ______________________________________________________________________________

Thủ tục Hoàn thuế GTGT do àng hoá gia công chuyển tiếp

Email In PDF.
Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

- Trình tự thực hiện: 

+        Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT).

+        CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Cách thức thực hiện:

+        Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Chi cục Thuế)

+        Gửi qua đường bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+        Thành phần hồ sơ, bao gồm:

                                 i.            Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này)

                               ii.            Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho CQT thì NNT phải giải trình rõ lý do.

                              iii.            Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở, ghi rõ:

·         Số, ngày hợp đồng gia công giao; số, ngày hợp đồng gia công nhận;

·         Số, ngày tờ khai hàng gia công chuyển tiếp;

·         Số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng.

+        Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết:

+        Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

+        Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế (bao gồm cả thời gian thẩm định hoàn thuế của Cục Thuế).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế và Chi cục thuế

                                 i.            Chi cục thuế gửi thông báo giải trình bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng; hoặc gửi thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế

                               ii.            Cục thuế ra quyết định hoàn thuế trong trường hợp được hoàn thuế hoặc thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn

+        Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn)

- Lệ phí (nếu có):

-  Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+        Đề nghị hoàn thuế (Mẫu số 01/HTBT)

+        Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 05/ĐNHT)

+        Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn (Mẫu số 01-1/HTBT)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+        Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+        Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+        Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

+        Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy