KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Đề nghị hoàn thuế/phí ______________________________________________________________________________

Mẫu Đề nghị hoàn thuế/phí

Email In PDF.
Đề nghị hoàn thuế/phí
Mẫu số: 01/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

 

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế ..................................................................

 

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:..................................................................            

2. Mã số thuế: ...................................................................................................................

3. Quốc tịch: .....................................................................................................................

4. Địa chỉ:..........................................................................................................................

5. Điện thoại: ........................... Fax:........................... Email: .........................................  

6. Số tài khoản:............................ tại Ngân hàng (Kho bạc):............................................

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................................

 

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Loại thuế/phí đề nghị hoàn: ..........................................................................................

2. Số tiền thuế/phí phải nộp: .............................................................................................

3. Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) .........................................................

4. Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ......................................................................................

5. Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: .............................................................

6. Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: .......................................................................................

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7. Cách thức hoàn thuế/phí:

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác:             Số tiền:......................................................

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

      Tiền mặt        hoặc chuyển khoản        Số tiền:.....................................................

      Vào tài khoản số: ........................................................................................................

      Chủ tài khoản: ................................... tại: ..................................................................

 

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ...........

2. ..........

...

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 


Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy