KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn

Email In PDF.
Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn
Mẫu số: 01-1/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀN

Kèm theo Văn bản đề nghị hoàn thuế số.......... ngày........

 

 

Cá nhân/Tổ chức đề nghị hoàn thuế: ………………………………........…………...

Mã số thuế: …………………………………………………...........…………………..

 

 I. Xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Số thuế phát sinh đầu ra

 

2

Số thuế đầu vào được khấu trừ

 

3

Số thuế đã nộp

 

4

Số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị được hoàn lại

 

 

II. Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế (nếu có):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

.............., ngày ......... tháng....... năm ............

 

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

                                           Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy