KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Phụ lục I: Đơn vị đo sản xuất ______________________________________________________________________________

Phụ lục I: Đơn vị đo sản xuất

Email In PDF.
PHỤ LỤC I: ĐƠN VỊ DO DẪN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

PHỤ LỤC I

ĐƠN VỊ DO DẪN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

TT

Đại lưng

Đơn vị

Thể hiện theo đơn vị đo cơ bản thuộc Hệ đơn vị quốc tế

Tên

Ký hiệu

1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn

1.1

góc phẳng (góc)

radian

rad

m/m

1.2

góc khối

steradian

sr

m2/m2

1.3

diện tích

mét vuông

m2

m m

1.4

thể tích (dung tích)

mét khối

m3

m • m • m

1.5

tần số

héc

Hz

s-1

1.6

vận tốc góc

radian trên giây

rad/s

s-1

1.7

gia tốc góc

radian trên giây bình phương

rad/s2

s-2

1.8

vận tốc

mét trên giây

m/s

m • s-1

1.9

gia tốc

mét trên giây bình phương

m/s2

m • s-2

2. Đơn vị cơ

2.1

khối lượng theo chiều dài (mật độ dài)

kilôgam trên mét

kg/m

kg • m-1

2.2

khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt)

kilôgam trên mét vuông

kg/m2

kg • m-2

2.3

khối lượng riêng (mật độ)

kilôgam trên mét khối

kg/m3

kg • m-3

2.4

lực

niutơn

N

m • kg • s-2

2.5

mômen lực

niutơn mét

N • m

m2 • kg • s-2

2.6

áp suất, ứng suất

pascan

Pa

m-1 kg • s-2

2.7

độ nhớt động lực

pascan giây

Pa • s

m-1 • kg • s-1

2.8

độ nhớt động học

mét vuông trên giây

m2/s

m2 • s-1

2.9

công, năng lượng

jun

J

m2 • kg • s-2

2.10

công suất

oát

W

m2 • kg • s-3

2.11

lưu lượng thể tích

mét khối trên giây

m3/s

m3 • s-1

2.12

lưu lượng khối lượng

kilôgam trên giây

kg/s

kg • s-1

3. Đơn vị nhiệt

3.1

nhiệt độ Celsius

độ Celsius

°C

Về trị số, t = T - T0; trong đó t là nhiệt độ Celsius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15

3.2

nhiệt lượng

jun

J

m2 • kg • s-2

3.3

nhiệt lượng riêng

jun trên kilôgam

J/kg

m2 • s-2

3.4

nhiệt dung

jun trên kenvin

J/K

m2 • kg • s-2 • K-1

3.5

nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng)

jun trên kilôgam kenvin

J/(kg • K)

m2 • s-2 • K-1

3.6

thông lượng nhiệt

oát

W

m2 • kg • s-3

3.7

thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt)

oát trên mét vuông

W/m2

kg • s-3

3.8

hệ số truyền nhiệt

oát trên mét vuông kenvin

W/(m2 • K)

kg • s-3 • K-1

3.9

độ dẫn nhiệt (hệ s dẫn nhiệt)

oát trên mét kenvin

W/(m • K)

m • kg • s-3 • K-1

3.10

độ khuyếch tán nhiệt

mét vuông trên giây

m2/s

m2 s-1

4. Đơn vị điện và từ

4.1

điện lượng (điện tích)

culông

C

s • A

4.2

điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động

vôn

V

m2 • kg • s-3 • A-1

4.3

cường độ điện trường

vôn trên mét

V/m

m • kg • s-3 • A-1

4.4

điện trở

ôm

m2 • kg • s-3 • A-2

4.5

điện dẫn (độ dẫn điện)

simen

S

m-2 • kg-1 • s3 • A2

4.6

thông lượng điện (thông lượng điện dịch)

culông

C

s • A

4.7

mật độ thông lượng điện (điện dịch)

culông trên mét vuông

C/m2

m-2 • s • A

4.8

công, năng lượng

jun

J

m2 • kg • s-2

4.9

cường độ từ trường

ampe trên mét

A/m

m-1 • A

4.10

điện dung

fara

F

m-2 • kg-1 • s4 • A2

4.11

độ tự cảm

henry

H

m2 • kg • s-2 • A-2

4.12

từ thông

vebe

Wb

m2 • kg • s-2 • A-1

4.13

mật độ từ thông, cảm ứng từ

tesla

T

kg • s-2 • A-1

4.14

suất từ động

ampe

A

A

4.15

công suất tác dụng (công suất)

oát

W

m2 • kg • s-3

4.16

công suất biểu kiến

vôn ampe

V A

m2 • kg • s-3

4.17

công suất kháng

var

var

m2 • kg • s-3

5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan

5.1

năng lượng bức xạ

jun

J

m2 • kg • s-2

5.2

công suất bức xạ (thông lượng bức xạ)

oát

W

m2 • kg • s-3

5.3

cường độ bức xạ

oát trên steradian

W/sr

m2 • kg • s-3

5.4

độ chói năng lượng

oát trên steradian mét vuông

W/(sr • m2)

kg • s-3

5.5

năng suất bức xạ

oát trên mét vuông

W/m2

kg • s-3

5.6

độ rọi năng lượng

oát trên mét vuông

W/m2

kg • s-3

5.7

độ chói

candela trên mét vuông

cd/m2

m-2 • cd

5.8

quang thông

lumen

lm

cd

5.9

lượng sáng

lumen giây

lm • s

cd • s

5.10

năng suất phát sáng (độ trưng)

lumen trên mét vuông

lm/m2

m-2 • cd

5.11

độ rọi

lux

lx

m-2 • cd

5.12

lượng rọi

lux giây

Ix • s

m-2 • cd .s

5.13

độ tụ (quang lực)

điôp

D

m-1

6. Đơn vị âm

6.1

tần số âm

héc

Hz

s-1

6.2

áp suất âm

pascan

Pa

m-1 • kg • s-2

6.3

vận tốc truyền âm

mét trên giây

m/s

m • s-1

6.4

mật độ năng lượng âm

jun trên mét khối

J/m3

m-1 • kg • s2

6.5

công suất âm

oát

W

m2 • kg • s-3

6.6

cường độ âm

oát trên mét vuông

W/m2

kg • s-3

6.7

trở kháng âm (sức cản âm học)

pascan giây trên mét khối

Pa • s/m3

m-4 • kg • s-1

6.8

trở kháng cơ (sức cản cơ học)

niutơn giây trên mét

N • s/m

kg • s-1

7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử

7.1

nguyên tử khối

kilôgam

kg

kg

7.2

phân tử khối

kilôgam

kg

kg

7.3

nồng độ mol

mol trên mét khối

mol/m3

m-3 • mol

7.4

hoá thế

jun trên mol

J/mol

m2 • kg • s-2 • mol-1

7.5

hoạt độ xúc tác

katal

kat

s-1 • mol

8. Đơn vị bức xạ ion hoá

8.1

độ phóng xạ (hoạt độ)

becơren

Bq

s-1

8.2

liều hấp thụ, kerma

gray

Gy

m2 • s-2

8.3

liều tương đương

sivơ

Sv

m2 • s-2

8.4

liều chiếu

culông trên kilôgam

C/kg

kg-1 • s • A

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy