KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Phụ lục III: Đơn vị đo theo thông lệ quốc tế ______________________________________________________________________________

Phụ lục III: Đơn vị đo theo thông lệ quốc tế

Email In PDF.
PHỤ LỤC III: ĐƠN VỊ ĐO THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

PHỤ LỤC III

ĐƠN VỊ ĐO THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

TT

Đại lượng

Đơn vị đo theo thông lệ quc tế

Giá trị

Ghi chú

Tên

hiệu

Một (01) đơn vị đo theo thông lệ quốc tế

Quy đổi theo đơn vị đo thuộc Hệ đơn vị quốc tế

1

góc phẳng

độ

0

(p/180) rad

 

phút

'

1' = (1/60)°

(p/10 800) rad

 

giây

"

1" = (1/60)'

(p/648 000) rad

 

2

thể tích, dung tích

lít

L hoặc l

1 L

1 dm3

Được lập ước thập phân theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định này

3

thời gian

phút

min

1 min

60 s

 

giờ

h

1 h = 60 min

3 600 s

 

ngày

d

1 d = 24 h

86 400 s

 

4

khối lượng

tấn

t

1 t

1 000 kg

Được lập bội thập phân theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định này

Đơn vị nguyên tử khối thống nhất

u

1 u

1,66053886 x 10-27 kg

 

5

áp suất

bar

bar

1 bar

100 000 Pa

Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định này

6

công, năng lượng

oát giờ

W.h

1 W h

3 600 J

Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định này

electronvôn

eV

1 eV

1,602177 x 10-19 J

Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định này

7

quãng tần số

ôcta

octa

1 octa

-

lg2(f2/f1) = lg22

8

mức to

phôn

phon

1 phon

-

Tương ứng 1 dB. Đối với âm thanh đơn sắc 1 phon tương ứng với 1 dB ở tần số 1 kHz

9. Các đại lượng logarit

9.1

mức của đại lượng trường

nepe

Np

1 Np

-

ln (F/F0) = ln e

ben

B

1 B

-

ln (F/F0) = 2 lg 101/2B

deciben

dB

1 dB

 

1 dB = (1/10) B

9.2

mức của đại lượng công suất

nepe

Np

1 Np

-

(1/2) ln (P/P0) = (1/2) lne2

ben

B

1 B

-

(1/2) ln (P/P0) = lg 10 B

deciben

dB

1 dB

-

1 dB = (1/10) B

               

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy