KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Email In PDF.
Phụ lục số 1: MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phụ lục số 1

MẪU TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12  năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

 

    Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

Ảnh

(3x4cm)

j                         THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU CẤP/ CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN  

                                                                        QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

 

Họ và Tên:

Năm sinh:                                                                     Nơi sinh:

Số CMND:                                                                    Cấp ngày:

Địa chỉ:                                                    

Điện thoại:                                                                  Email: 

k                                             NỘI DUNG YÊU CẦU

— Yêu cầu cấp Thẻ lần đầu

— Yêu cầu cấp lại Thẻ                                Số Thẻ đã cấp:

 Lý do cấp lại:  — Thẻ bị mất    — Thẻ bị hư hỏng 

l                                         CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH

— Quyền tác giả

— Quyền liên quan

m                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ

— Tờ khai theo mẫu

— Bản sao kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

— Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân

— 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm

— Thẻ đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)   

— Văn bản chấp nhận được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định

— Văn bản yêu cầu cấp lại

HỒ SƠ GỒM CÁC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận hồ sơ)

—

Cán bộ nhận hồ sơ

(ký và ghi rõ họ tên)

 
—  

—

—

—

—

—

  …                                                         CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

 

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong hồ sơ là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                               Làm tại: …..  ngày … tháng … năm…

                                                        Người yêu cầu

                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

     

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy