KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Email In PDF.
Phụ lục số 3: MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục số 3

MẪU TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ

GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12  năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 
 
 

 

 


    Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

Ảnh

(3x4cm)

 

 

 

 

 

 

j                                                 THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

 

Họ và Tên:

Năm sinh:                                                                     Nơi sinh:

Số CMND:                                                                    Cấp ngày:

Địa chỉ:                                                    

Điện thoại:                                                                  Email: 

k       NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

— Kiến thức pháp luật, giám định quyền tác giả, quyền liên quan

— Kiến thức chuyên ngành quyền tác giả

— Kiến thức chuyên ngành quyền liên quan

l        NỘI DUNG ĐƯỢC MIỄN KIỂM TRA

—

 

—

—

m         CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

— Tờ khai

— Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học

— Giấy xác nhận quá trình công tác

— Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe

— Sơ yếu lý lch

— 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm

— Văn bản yêu cầu được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định

 

HỒ SƠ GỒM CÁC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận hồ sơ)

Cán bộ nhận hồ sơ

(ký và ghi rõ họ tên)

 
—

—

—

—

—

—

—

…                               CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong hồ sơ là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                    Làm tại:………….. ngày … tháng ... năm …

                                                                  Người đăng ký

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

       

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy