KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tình hình cho vay vốn bằng vàng ______________________________________________________________________________

Mẫu Tình hình cho vay vốn bằng vàng

Email In PDF.
Phụ lục 2: TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng)

Tên TCTD:…

Phụ lục 2

TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG

(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)

Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dư nợ cuối tháng trước

Thu nợ phát sinh trong tuần báo cáo

Số dư đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

1

Cho vay sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức

 

 

 

 

 

 

2

Cho vay tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

3

Cho vay lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

 

 

4

Cho vay sản xuất, kinh doanh (trừ sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức)

 

 

 

 

 

 

5

Cho vay tổ chức tín dụng khác

 

 

 

 

 

 

6

Cho vay mục đích khác
(Đề nghị liệt kê chi tiết các mục đích cho vay khác)

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).

- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo

- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy