KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo doanh số huy động, thu nợ va chi trả vốn bằng vàng ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo doanh số huy động, thu nợ va chi trả vốn bằng vàng

Email In PDF.
Phụ lục 3: BÁO CÁO DOANH SỐ HUY ĐỘNG, THU NỢ VÀ CHI TRẢ VỐN BẰNG VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng)

Tên TCTD:…

Phụ lục 3

BÁO CÁO DOANH SỐ HUY ĐỘNG, THU NỢ VÀ CHI TRẢ VỐN BẰNG VÀNG

(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)

Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng

Chỉ tiêu

Tháng trước của tuần báo cáo

Tuần báo cáo

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

1. Doanh số huy động chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng theo thời hạn ghi trên chứng chỉ

 

 

 

 

a. Dưới 01 tháng

 

 

 

 

b. Từ 01 đến dưới 06 tháng

 

 

 

 

c. Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng

 

 

 

 

d. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng

 

 

 

 

e. Từ 24 tháng đến dưới 60 tháng

 

 

 

 

f. Từ 60 tháng trở lên

 

 

 

 

2. Doanh số thu nợ

 

 

 

 

3. Doanh số chi trả

 

 

 

 

4. Tồn quỹ

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, và số điện thoại liên lạc)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).

- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo

- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy