KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo nguồn vốn và sử dụng vốn bằng vàng ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo nguồn vốn và sử dụng vốn bằng vàng

Email In PDF.
Phụ lục 1: BÁO CÁO NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng)

Tên TCTD:…

Phụ lục 1

BÁO CÁO NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG

(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)

Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng

Chỉ tiêu

Số dư đến cuối tháng trước

Số dư đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

I. Nguồn vốn bằng vàng (=1+2+3+4+5+6)

 

 

 

 

1. Huy động vàng từ khách hàng (trừ TCTD khác)

 

 

 

 

2. Huy động vàng từ TCTD khác

 

 

 

 

3. Giữ hộ vàng

 

 

 

 

4. Vàng nhận cầm cố

 

 

 

 

5. Vàng do tổ chức tín dụng khác gửi

 

 

 

 

6. Nguồn vốn bằng vàng khác
(Đề nghị liệt kê chi tiết nguồn vốn vàng khác)

 

 

 

 

II. Sử dụng vốn bằng vàng (= 1+2+3+4+5)

 

 

 

 

1. Cho vay bằng vàng đối với khách hàng (trừ TCTD khác)

 

 

 

 

Trong đó: Nợ quá hạn bằng vàng (trừ TCTD khác)

 

 

 

 

2. Cho vay các TCTD khác bằng vàng

 

 

 

 

Trong đó: Nợ quá hạn bằng vàng

 

 

 

 

3. Cầm cố vàng tại TCTD khác

 

 

 

 

4. Gửi vàng tại TCTD khác

 

 

 

 

5. Sử dụng vào mục đích khác

(Đề nghị liệt kê chi tiết các mục đích khác)

 

 

 

 

III. Vàng chuyển đổi thành tiền

 

 

 

 

IV. Tồn quỹ vàng

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).

- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo

- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy