KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thông báo việc gia hạn/giải thể quỹ ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo việc gia hạn/giải thể quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 09

Mẫu Thông báo việc gia hạn/giải thể quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO VIỆC GIA HẠN/ GIẢI THỂ QUỸ

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

1. Công ty quản lý quỹ

          - Tên công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

          - Giấy phép thành lập và hoạt động số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp  ngày...........

          - Địa chỉ trụ sở chính:

          - Điện thoại: .... .........Fax:...

2.  Ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký:

- Tên ngân hàng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: ..... do NHNN cấp ngày...........

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...........

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: .... .........Fax:...

3. Ngày lập thông báo:

          Công ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn/giải thể quỹ như sau:

(i) Trường hợp gia hạn thời gian hoạt động của quỹ

          - Tên quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):……………………………..

          - Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ số.... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.........:

-   Vốn điều lệ:

-   Thời hạn hoạt động trước khi gia hạn:

          - Gia hạn thời gian hoạt động đến: ......../......./.........

          - Lý do gia hạn:

(ii) Trường hợp giải thể quỹ

          - Tên quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):…………………………….

-    Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ số.... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.........:Vốn điều lệ:

-   Thời hạn hoạt động:

-   Lý do giải thể:

-   Ngày dự kiến hủy niêm yết:

-   Hình thức thanh lý và phân phối tài sản:

-   Thời hạn thanh lý tài sản quỹ:

Thời hạn thanh lý tài sản không được vượt quá ……. tháng, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định giải thể.

Hố sơ kèm theo

(liệt kê đầy đủ)

 

Đại diện có thẩm quyền

ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy