KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý ______________________________________________________________________________

Mẫu Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 03-CTV-TGPL: THẺ CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)


Mẫu số 03-CTV-TGPL

THẺ CỘNG TÁC VIÊN TR GIÚP PHÁP LÝ

1. Kích thước: 70mm x 95mm.

2. Đặc điểm: th Cộng tác viên có hai mặt được ghi hằng tiếng Việt, cả hai mặt trước và sau thẻ đều có in mờ hoa văn hình trng đng màu ng nhạt, giữa có biu tưng trợ giúp pháp lý in chìm. Nội dung thẻ như sau:

a) Mặt trước thẻ: gồm hai phần:

+ Phía trên bên trái là UBND TỈNH (TP); ngay phía dưới là dòng chữ S TƯ PHÁP và dòng kẻ gạch ngang phía dưới có độ dài từ 1/3-1/2 độ dài dòng ch và đặt cân đối với dòng chữ;

+ Phía trên bên phải là Quốc hiệu và dòng kẻ ngang phía dưới có độ dài bằng độ dài dòng chữ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc;

+ Dưới quốc hiệu là dòng chữ THẺ CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ màu đỏ;

+ Dòng ch: Số (màu đỏ);

+ Họ tên (ca cộng tác viên);

+ Nơi công tác;

+ Địa danh, ngày, tháng, năm;

+ GIÁM ĐC;

+ Ch ký, họ và tên Giám đốc S Tư pháp tnh (thành phố) và du ca S Tư pháp tỉnh (thành ph);

+ Bên trái là ảnh màu 02cm x 03cm ca cộng tác viên có đóng dấu giáp lai bng dấu ni ca Sở Tư pháp góc dưới bên phải ảnh;

b) Mặt sau:

+ Phía trên là dòng ch QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ màu đỏ;

+ Phía dưới in nội dung quy định về s dụng th cộng tác viên.

Nội dung cụ th in trên mặt trước và mặt sau ca th cộng c viên theo mu đính kèm như sau:

UBND TỈNH (TP)........
SỞ TƯ PHÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

 

 

 

Ảnh

(2 x 3)

 

 

 

THẺ CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Số: ……………..

Họ tên:……………………………………………...

Nơi công tác: ……………………………………...

………………………………………………………

 

 

…, ngày … tháng … năm 20…
GIÁM ĐỐC

 

 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ

 

1. Mang thẻ khi thực hiện trợ giúp pháp lý;

2. Xuất trình thẻ khi có yêu cầu của người có thẩm quyền;

3. Cấm sử dụng thẻ vì mục đích cá nhân hoặc trục lợi;

4. Bảo quản, giữ gìn thẻ cẩn thận, không tẩy xóa, làm hỏng, không cho người khác mượn thẻ;

5. Mất thẻ phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ Cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy