Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị hoạt động báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị hoạt động báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu 04/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA VĂN PHÒNG BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 04/BC-BNG
Form 04/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA VĂN PHÒNG BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
REQUEST FORM
FOR JOURNALISTIC ACTIVITIES BY THE FOREIGN MEDIA’S RESIDENT OFFICE

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

 

Kính gửi:

 

To:

 

 

Văn phòng báo chí nước ngoài/Foreign media organisation: ....................................

Địa chỉ/Address:..........................................................................................................

Điện thoại/Tel:………………………… Fax:……………………….Email: .....................

I. Dự kiến chương trình hoạt động báo chí/Tentative program of journalistic activities:

1. Mục đích chương trình/Purpose(s):........................................................................

2. Nội dung hoạt động/Content:..................................................................................

3. Thời gian thực hiện/Time:.......................................................................................

4. Địa điểm hoạt động/Places:....................................................................................

5. Dự kiến câu hỏi phỏng vấn/Questions for interview:..............................................

6. Dự kiến phát hành/phát sóng/ Publication and broadcasting plan:

..................................................................................................................................

II. Thông tin về đoàn phóng viên/Details of media crew:

1. Họ và tên/Full name:.............................................................................................

Chức vụ/Title:............................................................................................................

2. Họ và tên/Full name:.............................................................................................

Chức vụ/Title:............................................................................................................

Các phóng viên cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
The above mentioned correspondents hereby affirm to comply fully with Vietnamese laws and regulations.

 

 

Đại diện văn phòng báo chí nước ngoài
Representative of the foreign media’s resident office
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Full name, signature and seal)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy