KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị cấp thẻ phóng viên nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp thẻ phóng viên nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu 05/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP LẠI/GIA HẠN THẺ PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 05/BC-BNG
Form 05/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP MỚI/CẤP LẠI/GIA HẠN THẺ PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI
REQUEST FORM
FOR ISSUING/RE-ISSUING/RENEWING THE RESIDENT FOREIGN CORRESPONDENT’S CARD

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
Nước CHXHCN Việt Nam

To:

The Ministry of Foreign Affairs
Socialist Republic of Vietnam

 

1. Cơ quan báo chí nước ngoài/ Foreign media organisation:....................................

2. Địa chỉ/Address:......................................................................................................

3. Điện thoại/Tel:………………………….Fax:……………………….. Email:................

4. Đề nghị/Request to:

Cấp mới/Issue:

 

Cấp lại/Re-issue:

 

Gia hạn/Renew:

 

Thẻ phóng viên nước ngoài cho/The resident foreign correspondent’s card to:

……………………………………………..

 

 

Đại diện văn phòng báo chí nước ngoài
Representative of the foreign media’s resident office
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Signature, full name, and seal)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy