KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đăng ký đấu thầu tín phiếu kho bạc ______________________________________________________________________________

Mẫu Đăng ký đấu thầu tín phiếu kho bạc

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: BẢN ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

PHỤ LỤC 1

BẢN ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên thành viên

Số …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày tháng năm ....

 

ĐĂNG KÝ ĐU THU TÍN PHIU KHO BẠC

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch NHNN)

Theo các điều kiện nêu trong thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấu thầu tín phiếu ngày tháng năm, chúng tôi đăng ký tham gia đấu thầu tín phiếu và đồng ý chi trả toàn bộ số tiền tín phiếu trúng thầu theo giá quy định.

STT

Mã tín phiếu

Lãi suất (trong trường hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất)

(lấy đến 2 chữ số thập phân)

Khối lượng

Bằng số (triệu đồng)

Bằng chữ

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Tổng số

Số hiệu TK Tiền gửi thanh toán Tại ngân hàng: của thành viên

                       Người có thẩm quyền

(Ký tên, đóng dấu)

- Số TKLK đề nghị lưu ký tín phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong trường hợp trúng thầu: (*)

+ Số TKLK:

+ Tên TKLK:

Phần dành riêng cho NHNN

Người kiểm tra                                                  Chữ

Người kiểm tra 1

Người kiểm tra 2

Người phụ trách

Mã số máy tính

số đăng

(thời gian lưu trữ 2 năm)

S hiệu

Chi nhánh nhận

Ghi chú: (*) Trường hợp nhà đầu tư muốn thực hiện cầm cố ngay để giao dịch trên thị trường mở thì chỉ cần ghi lưu ký tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy