KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị nhận lại các giấy tờ đã nộp ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị nhận lại các giấy tờ đã nộp

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN LẠI CÁC GIẤY TỜ ĐÃ NỘP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

PHỤ LỤC II

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN LẠI CÁC GIẤY TỜ ĐÃ NỘP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày … tháng … năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
NHẬN LẠI GIẤY TỜ ĐÃ NỘP

Kính gửi: …………………………………………………………

Tôi tên là: .............................................................................................................................

Địa chỉ/trụ sở làm việc: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................

Số CMND (hoặc số hộ chiếu): ............................................................ Nơi cấp: ………………..

Ngày cấp: .............................................................................................................................

Điện thoại: …………………….. Fax: …………………. Email: ....................................................

Là chủ tàu cá mang số đăng ký: .............................................................................................

Ngày …../…../………….. Tôi được Tổng cục Thủy sản cấp phép cho tàu đi khai thác thủy sản tại vùng biển của .     Giấy phép số:

............................................................................................................................................

Tôi đã nộp các giấy tờ gồm:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Nay, tôi muốn nhận lại các giấy tờ đã nộp cho Tổng cục Thủy sản.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy