KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh ______________________________________________________________________________

Mẫu Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Email In PDF.
Mẫu số 17: DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010)

Mẫu 17 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

Tên tổ chức/cá nhân xin phép nhập khẩu:…………………

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG KINH DOANH

(Kèm theo Đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, ngày.... tháng.... năm.....)

STT

Mã ISBN

Tên gốc của XBP

Tên XBP bằng tiếng Việt

Tác giả

Nhà xuất bản

Thể loại

Số  bản

Tóm tắt nội dung

Có kèm theo

Phạm vi sử dụng

Hình thức khác của XBP

Đĩa

Băng

Cassette

Nhà cung cấp:........

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà cung cấp:.......

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Người đứng đầu tổ chức/ cá nhân

                                                                                                                                                                                             (ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Phần ghi của cơ quan cấp giấy phép:

Danh mục đã được cấp Giấy phép nhập khẩu  số:……/……… ngày………  tháng…... năm….. của

Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông được đóng dấu vào từng trang (đóng dấu giáp lai các trang nếu có)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy