28/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Email In PDF.
Mẫu số 16: ĐƠN XIN PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010)

Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

Tên tổ chức/cá nhân:.........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:......./........ (nếu có)

….., ngày.....  tháng...... năm........

 

ĐƠN XIN PHÉP NHẬP KHẨU

XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông .................

 

- Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép...................................................

- Địa chỉ ..............................................Số điện thoại................................

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài ..................... (ghi tên tổ chức, cá nhân) xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, gồm:

1. Tổng số tên xuất bản phẩm: ………………………………………....

2. Tổng số bản: ………………………………………………………….

3. Tổng số băng, đĩa, cassette:…………………………………………..

4. Từ nước (xuất xứ):……………………...........………………………

5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..   

6. Cửa khẩu nhập:……………………………………………………….            

Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm xin phép nhập khẩu.

Tổ chức/cá nhân……… xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Luật Xuất bản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông.... xem xét, cấp giấy phép./.

 

 

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân

 

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy