KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Lệnh thu ngân sách nhà nước ______________________________________________________________________________

Mẫu Lệnh thu ngân sách nhà nước

Email In PDF.
Mẫu Lệnh thu ngân sách nhà nước (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

Mẫu số: C1- 01/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

Số:…………………

 
Text Box: Không ghi vào khu vực nàyCƠ QUAN THU

 

              Sè:............................

 
   ………….

                                    LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                                            

Căn cứ vào quy định của pháp luật  hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,

Cơ quan ra lệnh thu:............................................................................................... Mã số:........................................

Yêu cầu NH (KBNN):............................................................ tỉnh, TP: .......................................................................

Trích TK số:..................................... của:.................................................................................................................

Mã số thuế:...................................... Địa chỉ:............................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Nộp vào KBNN: ................................. tỉnh, TP: .........................................................................................................

Để ghi thu NSNN   c   hoặc nộp vào TK tạm thu số: ..................................................................................................

Của cơ quan thu: ................................................................................  mã số:  ........................................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT

(K)

NDKT

(TM)

Kỳ thuế

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:........................... Mã ĐBHC: ..........................

Mã KBNN:........................ Mã nguồn NS:......................

 

 

Nợ TK:.........................................................................

Có TK: .........................................................................

NGÂN HÀNG A

Ngày…… tháng…… năm……..

               Kế toán                            Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU

Ngày……tháng…..năm…….

(ký tên, đóng dấu)

 

NGÂN HÀNG B

Ngày … tháng ... năm ……

              Kế toán                            Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm……

Kế toán                            Kế toán trưởng

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy