KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Email In PDF.
Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

Mẫu số: C1- 02/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

Mã hiệu: (1).................         

 Số: (1)…………………

 
Text Box: Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  £      Chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

 

Người nộp thuế: ................................................................................................................................................  

Mã số thuế:...................................... Địa chỉ:.....................................................................................................

..........................................................................  Huyện: ............................. Tỉnh, TP: .......................................

Người nộp thay: (2)....................................................................................... Mã số thuế:...................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................

Huyện: ............................................................... Tỉnh, TP: .................................................................................   

Đề nghị NH (KBNN) (3): ......................................  trích TK số: ............................................................................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: .............................  tỉnh, TP: .........................................................

Để ghi thu NSNN                         c                   hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ................................................

Cơ quan quản lý thu: ........................................................................................ Mã số: .....................................  

Tờ khai HQ, QĐ số: ................................  ngày: ...............................  loại hình XNK: .......................................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ...............................  ngày .......................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:........................... Mã ĐBHC: ..........................

Mã KBNN:........................ Mã nguồn NS:......................

 

 

Nợ TK:.................................................................

Có TK: ................................................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9)

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng (10) Thủ trưởng (10)

NGÂN HÀNG A (11)

Ngày……tháng……năm……

Kế toán                         Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B (11)

           Ngày……tháng……năm……

Kế toán                            Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm…….

Thủ quỹ (7)        Kế toán       Kế toán trưởng (8)

 

 

 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp TM vào KBNN (hoặc ngân hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho cơ quan thu để nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./. 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy