KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Báo cáo hoàn trả thu Ngân sách nhà nước ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo hoàn trả thu Ngân sách nhà nước

Email In PDF.
Mẫu Báo cáo hoàn trả thu Ngân sách nhà nước (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

Text Box: Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC                                                                       Mẫu số 06/BCHT

…………………..……                                                     Theo TT số 128/2008/TT-BTC

                                                                                    ngày 24/12/2008 của  BTC

                                                                                                       

 

BÁO CÁO HOÀN TRẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

        PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:.......................................

Nợ TKKT:...................................

Có TKKT:...................................

Mã địa bàn :................................

Mã NH ( KBNN) :........................

 
     Từ ngày:………….. đến ngày:………..

 

KBNN:........................................................................... Mã số KBNN : ..............................................

Cơ quan thu : ................................................................  Mã số CQ thu : .............................................

 

STT

Hình thức hoàn trả /

Cấp ngân sách

Mã Chương

Mã ngành (K)

Nội dung   Kinh tế (TM)

Phát sinh trong kỳ

Luỹ kế từ 01/01/...

 

TỔNG SỐ (A+B)

 

 

 

 

 

A

GIẢM THU NGÂN SÁCH

 

TỔNG CỘNG (I+II)

 

 

 

 

 

I

NS TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NS ĐỊA PHƯƠNG (1+2+3)

 

 

 

 

 

1

NS cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NS cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NS cấp xã

 

 

 

 

 

B

CHI NGÂN SÁCH

 

TỔNG CỘNG (I+II)

 

 

 

 

 

I

NS TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NS ĐỊA PHƯƠNG (1+2+3)

 

 

 

 

 

1

NS cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NS cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NS cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày..... tháng ......năm ......

Người lập            Kế toán trưởng            Giám đốc

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy