KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại Thủ tục nhận đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ trong 1 năm của doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Thủ tục nhận đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ trong 1 năm của doanh nghiệp

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Nhận đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ trong 1 năm của doanh nghiệp

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Lao động Tiền lương và BHXH

Bước 2:  Sau khi nhận hồ sơ, phòng Lao động Tiền lương và Bảo hiểm xã hội thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký ban hành công văn về làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tại phòng Lao động Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn xin phép làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm (theo mẫu quy định)

- Văn bản thoả thuận của người lao động làm thêm giờ (theo mẫu quy định)

- Phương án làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ/năm (theo mẫu quy định)

Số lượng hồ sơ:   01   bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                             

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn về việc làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ trong 1 năm

i) Phí, lệ phí: Không       

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Công văn xin phép làm thêm từ 200 dến 300 giờ trong 1 năm

- Văn bản thoả thuận của người lao động làm thêm giờ

- Phương án làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ trong 1 năm      

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Bộ luật lao động của nước cộng hoà XHCN Việt Nam

- Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Nghị định số 109/2002/QĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP

- Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ LĐTB và XH 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy