KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế Thủ tục Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương ______________________________________________________________________________

Thủ tục Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương

Email In PDF.
Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

- Trình tự thực hiện: 

+          Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+          Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK-TNCN

+          Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 09A/PL-TNCN

+          Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - Mẫu số 09B/PL-TNCN

+          Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 09C/PL-TNCN

+          Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm

+          Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài).

+          Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhóm cá nhân kinh doanh - mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+          Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế

+          Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế nơi cá nhân kinh doanh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+          Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

+          Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 09A/PL-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

+          Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - mẫu số 09B/PL-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

+          Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 09C/PL-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

+          Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài), Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008.

+          Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhóm cá nhân kinh doanh - mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh), Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+          Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

+          Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

+          Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy