KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông Thủ tục Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ______________________________________________________________________________

Thủ tục Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Email In PDF.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nộp 03 (ba) bộ hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền;

- Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký);

- Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mới (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (C) cho tổ chức, cá nhân;

- Phòng/bộ phận chuyên môn chuyển Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (đã điều chỉnh) đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả;

- Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao Sổ cho tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh.

II.2.2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký.

II.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

+ Sổ đăng ký hiện có.

- Số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập 03 (ba) bộ hồ sơ.

II.2.4. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo trình tự thời gian như sau:

- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mới đã được điều chỉnh (12 ngày).

II.2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cáccá nhân, tổ chức có phát sinh chất thải nguy hại trong hoạt động sản xuất.

II.2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện nơi có cơ sở đăng ký.

II.2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (đã điều chỉnh).

II.2.8. Lệ phí

Có thu lệ phí (mức phí quy định cụ thể tại từng địa phương).                                                                                                   

II.2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

II.2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

II.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01/7/2006;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 03/9/2006;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 21/3/2008;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 21/10/2008;

- Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 07/01/2009.

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy